Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Trikál József: A gondolkodás művészete

Két dolog csodálatos az élők világában: az ösztön és az értelem. A kettő két természet jele. Az ösztön tudás tanulás nélkül, a gondolkodás tudás tanulással. Az ösztön az élővel születik. A gondolkodás a gondolkodni akarás gyümölcse. Az ösztön ajándék, a gondolkodás siker. Az ösztön természeti képesség, a gondolkodás győzelmes munka kincse.

A gondolkodás emberi nagyságunknak forrása. A primitív ember éppúgy gondolkodik, mint a művelt ember, és mind a kettő a végtelenben él. Vallás mindenütt van, a vallás pedig a végtelennel való foglalkozás. Mily ellentmondásnak látszik: a semmi a végtelennel ölelkezik. És úgy van! Mi az ember a mindenséggel szemben? Mi a föld a mindenséggel szemben? Semmi. És a végtelen terek és végtelen idők mégis az ember gondolkodó lelkében, a semminek a tükrében tükröződnek.

Dicsőségünk a gondolkodás. A gondolkodó ember a végtelen felé törekvő ember. De nem az eredményben van a végtelenség, hanem a törekvésben. A tudás maga mindig véges marad; a kutatás, a gondolkodás, a gondolkodni akarás ellenben határtalan. A gondolkodás művészete az ember igazi méltósága. Szeretnünk és tanulnunk kell a gondolkodást.

Trikál József (1873–1950) kanonok, filozófus, egyetemi tanár könyve rámutat a gondolkodás művészetére, e művészet gyakorlására, a gondolkodás egyes mozzanatainak lényegére, lefolyására és értékére; a gondolkodás egyszerűbb és összetettebb alakjaira a fogalomtól kezdve az egyes tudományokig.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 40. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1926 | Oldalszám: 220 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |