Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Rusznyák Gyula: Faluvédelem (A falu társadalmi problémái)

Hazánk lakói közül hat millió falun lakik (a könyv megírásakor). A magyarság legnagyobb problémája a magyarság e zömének, többségének, egyszóval a nép megélhetésének problémája. XI. Pius a munkáskérdést, a proletárok sorsának megjavítását tartja legidőszerűbb feladatnak. Különösen fontos ez magyar vonatkozásban, mert a földműves- és földmunkás-társadalom megmentése nálunk egy a nemzet létkérdésével.

Rusznyák Gyula találóan jegyzi meg helyes és bátor megállapításokban gazdag művében, hogy a „tévutakon járó, újkori civilizáció ma már szinte nemcsak problémákat dob fel, hanem egyenesen magát az életet teszi problematikussá”. Könyve első részében megdöbbentő adatokkal elszomorító képet fest a 3362 községben élő földművesnép anyagi helyzetéről, keresetéről, megélhetési viszonyairól. A könyv második része a magyar faluk egészségügyi állapotáról fest szörnyű képet. A könyv harmadik része a népművelés célkitűzéseit tárgyalja.

A könyv rövid, de velős. Dióhéjban minden kérdéshez hozzászól, amely a falu életében felvetődik. A kényes kérdések megítélésében és megoldását illetőleg nem elfogult, de nem is túlzó. A falu életének ismerete mellett nem hiányzik nála a jártasság sem a társadalmi tudományban. (Rubovszky Ferenc)

A könyv felosztása a következő:
I. Szociális munka falun;
II. A magyar falu agrárszociálpolitikai vonatkozásai (A földbirtok jövedelmezősége; Munka és szociális bér; Reflexiók a telepítéssel kapcsolatban);
III. Szociálhigiene és a magyar vidék;
IV. A népművelés célkitűzései (Értelmiség és nép; Nép és világnézet; Gazdasági vonatkozások a népművelésben; Szellemi igényjelentkezések és azok kielégítése).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 120. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 137, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |