Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei – II. Újszövetseg

Radó Polikárp (1899–1974) bencés tanár, liturgiatörténész könyve a művelt katolikus emberhez akarja közelebb juttatni a Szentírást. Ez a második kötet a teljes Újszövetséget mutatja be, és követi az első kötetet, mely az Ószövetséget tárgyalta. Rámutat a szent könyvek szépségére, és jellemzi azokat, példákkal illusztrálva. Kidomborítja az irodalomtörténeti és problématörténeti szempontokat, és megfesti az írók és műveik szellem- és kortörténeti hátterét. A tárgyalás a következő nagyobb részekből áll:
I. A szinoptikusok művei (Az evangélium-műfaj; Az első evangélium; A második evangélium; A harmadik evangélium; Az Apostolok Cselekedeteinek könyve; A szinoptikus kérdés);
II. Az újszövetség levélirodalma (A nemzetek apostola; A fogság előtt írt levelek; A fogságból írt levelek; A fogság után írt levelek; A „katolikus” levelek);
III. Szent János írásai (A szeretett tanítvány; A szentjánosi kérdés; A negyedik evangélium; Szent János levelei; A Titkos Jelenések könyve);
IV. A szent könyvek összegyűjtése (Az ószövetségi szent könyvek kánonja; Az újszövetségi szent könyvek kánonja).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 64-65. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1929 | Oldalszám: 309 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |