Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: A bérmálás

A Keresztény Kis Könyvtár kötetei a tízparancsolatot, az anyaszentegyház parancsait, valamint a szentségeket magyarázzák, főként az erkölcsi nevelés céljával, de számos más vallásos témát is érint a sorozat (például a szekták, a babona, a szociáldemokrácia). A sorozat huszonhat kötete 1924 és 1929 között jelent meg.

Ez a kötet a sorozat tizennyolcadik kötete, amely az emberi nem megmentésére, boldogítására égből lebocsájtott láncnak, a hét szentségnek második szeméről: a bérmálásról szól. A bérmálás rendeltetése az, hogy a keresztségben „vízből és Isten igéjéből újjászületett” embert megerősítse, a jámbor keresztény életre, hite vallására s megvédésére felkészítse. Bár önálló szentség, de mégis szoros a kapcsolata a keresztséghez, amelynek kegyelmét kiegészíti s bekoronázza. Nagy s kiváló jelentősége van tehát a keresztény életében.

Jóllehet Istennek minden kifelé való munkája közös, de mégis a bérmálás – mint általában véve a megszentelés minden műve – a Szentháromság harmadik személyének, a Szentléleknek van tulajdonítva. Minden szentségben ő dolgozik, azonban a bérmálás egészen sajátosan az ő szentsége; az ő eljövetele, pünkösdje minden egyes lélekre, külön-külön.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k862.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1926 | Oldalszám: 87 | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Keresztény Kis Könyvtár | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |