Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Cserháti József (szerk.): Találkozás Istennel II. – Jézus Krisztus a testvérünk

A „Találkozás Istennel” című sorozat a keresztény tudásunkat növeli, hitünket úgy mutatja be, hogy élet fakadjon belőle. A keresztény hívőnek tudni kell, mit kell hinni. Ezért a hármas sorozat hitünk legalapvetőbb igazságait sorakoztatja fel, nem tudományos rendszerezésben, hanem egy-egy hitigazságot a legnagyobb hittudósok, de egyszerűbb, életszerűen gondolkodó istenkeresők műveiből is kiragadva, inkább élményszerűen megközelítve vallásunk titkait. Első célkitűzése a könyvnek tehát az, hogy a hívek könnyedén, kis napi adagokban tájékozódhassanak a hiteles keresztény tanításról. A második célkitűzése annak bemutatása, hogyan adnak a hitigazságok választ emberi sorsunk kérdéseire. Harmadik célkitűzése pedig a hitigazságok gyakorlati alkalmazása. Hétköznapi vallási életünkben nagyon sokszor szétesik az elmélet és a gyakorlat. Mintha a hitigazságok bemutatása olykor túl elvont lenne, és ezért nem hatnak mindennapi életünkre. Minden nap a könyvben a teológiai szöveg után rövid reflexió következik, olyan megfontolás vagy átgondolás, mely életszerűen közelebb akarja hozni az olvasóhoz az olvasottak értelmét, hogy a hittitkok, mint az egész embert megszólító igazságok, befolyásolhassák mindennapi imánkat és egész vallásos életünket. Általában lelkiismeretvizsgálati kérdés felvetésével kívánja elmélyíteni és alkalmazni az elméleti igazságokat.

Ezt a kötetet a szerkesztő Jézus Krisztusnak szenteli. Keresztény hitünk középpontjában az emberré lett Isten Fia áll. A második isteni személy megtestesülése Isten szeretetének végső kisugárzása. Isten Fia azért lett emberré, hogy mi Istené lehessünk. Üdvösségünk, a bűntől való szabadulásunk csak úgy lehetséges, ha Krisztust követjük, ha vele mint testvérünkkel járjuk életutunkat, ha vele azonosak leszünk a mennyei Atya iránti szeretetében és az emberekhez lehajló irgalmasságában és segíteni akarásában. Általa, vele és benne leszünk a mennyei Atya gyermekeivé, a mennyország örökösévé, minden ember testvérévé és az egyház tagjává. A neves protestáns teológus, humanista, orvos és orgonaművész, Albert Schweitzer, korunk nagy Jézus-rajongója mondja: keresztény életünk és jámborságunk annyit ér, mennyire tudjuk akaratunkat odaadni Istennek, és hogyan lesz életünk Krisztus őszinte követésévé.

A szerkesztő munkatársai: Arnold János, Bán Endre, Bán Zoltán, Bors László, Goják János, Kele Pál, Kelemen Vendel, Mim Ede, Nagy József, Régert József, Sólyom Sándor, Tóvölgyi László, Várnagy Antal, Vida Tivadar.

A tizenkét hónap a következő témákat dolgozza föl:
1. Január: Jézus Krisztus isteni természete;
2. Február: Jézus Krisztus emberi természete;
3. Március: A két természet egységének titka;
4. Április: A világ, amelybe a Megváltó belépett;
5. Május: Jézus földi életútja;
6. Június: Jézus tanítása;
7. Július: Jézus szenvedése és halála;
8. Augusztus: A húsvéti misztérium;
9. Szeptember: Krisztus titkának ünneplése a szentmisében;
10. Október: Krisztus a világegyetemben (kozmikus Krisztus);
11. November: Utunk a beteljesedés felé (életünk vége);
12. December: Az örök élet (másvilág).


A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 122 3 | Megjelenés éve: 1980 | Oldalszám: 375 | Méret: 18x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Találkozás Istennel | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |