Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wolkenberg Alajos: A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata

A teozófia szoros értelemben Isten megismerésének különleges módját (ihletett látását) hirdető vallásbölcseleti irányzat és felekezet, a hinduizmus és a panteizmus elemeinek keveréke; tágabb értelemben XIX. sz. előtti ezoterikus, okkult rendszerek, melyekre panteisztikus álmisztika jellemző. E tágan értett teozófiába sorolták a gnoszticizmust, az újplatonizmust, a kabalát, az alkímiát.

Az antropozófia, vagyis a „belső ember” tudománya a megismerés központjává az embert, a megismerés útjává a közvetlen, titokzatos szemléletet tette. Szerinte minden emberben van egy rejtett intuitív képesség, mellyel a szellemi világot láthatja. E látásra a koncentrált meditáció vezet el, amit az antropozófia iskolája tanít meg. A tanításának lényege a reinkarnáció, ami a cselekedetektől függ (karma). Az antropozófia zavaros gondolatvilágára sajátos építészeti és beszédstílust, mozgásformát, gyógyászatot, szociális tanítást és neveléselméletet építettek. Valójában újgnosztikus tévtan, a panteizmus primitív változata. Jelszavaival sokakat vonz, főleg értelmiségieket és művészeket, akik a racionalizmusból és a materializmusból benne vélnek kiutat találni. A megismerés útja, amit hirdet, jó koncentráló gyakorlatokból indul el, de fogalomzavarba és ateizmusba vezet, ezért az Egyház tiltja.

A könyv fejezetei: l. A teozófia értelme és története; 2. A teozófia célja, eszközei és jel1ege, 3. Az antropozófia értelme; 4. A teozófia és antropozófia tanításai (Isten; Krisztus; Az ember; A reinkarnáció és a karma törvénye); 5. A teozófia (antropozófia) forrásai; 6. A teozófia erkölcstana; 7. A teozófia különféle kapcsolatai; 8. A teozófia (antropozófia) viszonya a kereszténységhez és katolicizmushoz.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 2. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1923 | Oldalszám: 171 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |