Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák

Ez a tanulmánykötet azokkal a kérdésekkel foglalkozik, melyek az első világháború után a pedagógiai közvéleményt az egész világon érdekelték. A nagy háború, ennek előzményei és következményei mindenütt megzavarták az emberek nyugodt gondolkodását, megingatták a bizalmat a régi igazságokban, habozókká tették az embereket, s arról kezdtek ábrándozni, hogy a neveléssel, egy új és más neveléssel, talán meg lehetne változtatni a világot, talán jobbá, nemesebbé lehetne tenni az emberiséget, s talán meg lehetne teremteni a világ számára már itt, a földön, az örök békét, az üdvöt, a jövő nagyszerű államát, melyben mindenki boldog lesz, mert mindenki jó lesz. Vesztett háborúk után rendesen az ifjú nemzedék felé fordul a figyelem, tőle várja a világ a megújhodást, a jobb jövőt. Valami radikális megoldást keresnek, valami újat, valami nagy gondolatot, mely megváltsa a világot a szörnyű gazdasági válságától és lelki depressziójától. Ám a megváltó nagy gondolat a háború után nem jelent meg. A lelkek hiába vártak új, nagy eszméket, új szép elméletet, melyben bízni akartak, mely túlemelte volna őket a lelki válságokon s helyreállitotta volna az egyensúlyt és a nyugalmat.

A könyv a szerző tanulmányainak gyűjteménye. Ezek a tanulmányok belekapcsolódnak a kor mozgalmaiba, tükröztetik a kor áramlatait, de egyúttal rá akarnak mutatni azokra az örök eszményképekre, melyek ott élnek kiolthatatlanul az emberiség lelke mélyén. A tanulmányok címe: Világnézet és nevelés; A kommunizmus tévedései; A jóindulat kikapcsolása; A nagy háború és a jövő nemzedék; Elmélet és gyakorlat; Adalékok az egyéniség lélektanához; A tehetségvizsgálatok és a pályaválasztás; A módszertan tudományos feladatai; Az erkölcsi nevelés és tanítás szociális jelentősége; A vallásos nevelés erkölcsi és szociális jelentősége; A javítónevelés módszere; A kultúraterjesztő film; A reformok és az iskola; A magyar pedagógia újabb fejlődése.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 45. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1927 | Oldalszám: 217, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |