Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Ansgarius Vonier: A győzedelmes katolicizmus

Ansgarius (Anscar) Vonier könyve (eredeti címe: „The New and Eternal Covenant” – Új és örök Szövetség) a katolicizmus nagyszerűségét hirdeti, és az olvasó elé tárja hitünk hatalmas alapzatát.

Mindenkiben, akit a Szövetség értelme lelke legmélyéig betölt, végső eredményben egy egészen nagy reménykedő örvendezés él, melyet csaknem lelki túláradásnak nevezhetnénk. Az ilyen ember mindig diadalokat lát, még a legnagyobb szomorúság óráiban is új nagyszerűségek feltűnését látja. Csodálatos biztosság él az ilyen emberben a szakramentális kegyelmi rendet illetőleg, hiszen az a Szövetség kegyelmének legnagyszerűbb megvilágítása. A papságot a maga teljes hatalmával éppoly szívesen fogadja el, mint valamely állami tekintélyt. Az Úr oltára eucharisztikus áldozatával élénkebben él tudatában, mint az emberi civilizáció bármely vívmánya. A boldog lelkek az Isten oltára előtt, az Úr Édesanyja, minden idők kiválasztottjai számára nemcsak távoli valóságok, vagy talán csak történelmi jelenségek, hanem inkább eleven közrehatók abban a nagy életszövetségben, mely őt megragadta és egy másik világ polgárává tette.

A könyv fejezetei: A hit szava; A Szövetség Lelke; A Szövetség gazdagsága; Lépjetek be!; Az ellenkező véglet; A Lélek záloga; A liturgia; A Szövetség vére; A Szövetség köteléke; Szakramentális bizonyosság; Krisztusban való hit; Biztosság és bizonyosság az Úr Krisztusban; Az Isten családja; Az isteni ígéretek; Isteni feltételek; A Szövetség rejtett fölsége; A megigazultság gyümölcsei; Az imádságnak Isten által adott rendje; A Szövetség, mint vigasztaló; Külsőség?; Két lelki áramlat; Egység a különbözőségben; Keresztény éberség.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 305 | Méret: 19x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |