Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Trikál József: Semmiből a végtelenbe

Két dolog ejti gondolkodóba az embert. A Végtelen és a Semmi. A Végtelen felvillanása lelkünkben az ember ragyogó szellemi erejének lendületét dicséri. De mi a Végtelen? Ez már ésszel föl nem fogható! Ha viszont az ember behunyja szemét, vagy megbénítja szelleme szárnyalását, sőt esetleg kiöli belőle a magasságokba ívelés lázát, akkor a Semmi sötét és szomorú éjszakája borul rá. De mi ez a Semmi? Isten semmije-e, amelyből mindent alkotott? Vagy valami űr és hiány, amelyet ki kellene tölteni? Az előbbit ésszel szintén föl nem fogjuk! Az utóbbit mindig elszenvedjük, ha valami nélkül szűkölködünk. Alacsonyságban, nyomorúságban tengődünk!

A Végtelent csak a végtelen Isten ismeri. A Semmi, amelyből minden ered, szintén csak a Végtelen rejtélye. Egyedül ő ismeri azokat az ősszabályokat, amelyek szerint minden a létbe szökött. A nincstelenség, a homály lelkünkben jut öntudatra. Ott ébred föl a lelkesedés is, hogy mindig többek, jobbak és magasabbrendűek legyünk. E törekvésünket a Végtelen lelkesíti; segíti, nemesíti. A Végtelen Igéje, végtelen gondolata emeli az egyént és az egész emberiséget, hogy a semmiből a Végtelen igazi gyermeke legyen.

Mundus in maligno positus. Nyakig vagyunk a bűnben. Így volt ez az Úr Jézus idejében is. Akkor is tenger volt az ember nyomorúsága, de akkor Isten megkönyörült. Szent Fiát küldte el, hogy a világot jobb útra térítse: megváltsa. De az ember jobban szereti a bűnt, mint az erényt: az állatiasság durva kitöréseit, mint a szellemiség gyümölcseit… Az ember boldog a bűnben.

Az Úr Jézus úgy váltott meg bennünket, hogy isteni gondolkodást, szellemiséget sugárzott a világba. Istenek helyett a jó Isten eszméjét adta. A háborúk istene helyébe a béke boldogságát ragyogtatta. Az állati barbárságokat a nyolc boldogság kegyelmeivel fékezte. A jogtalanságokat isteni igazsággal győzte le. Az észt és a szívet megrontó emberi bölcsességet Isten elrejtett örök bölcsességével nemesítette. Az emberiségért önmagát áldozta föl. A gyűlölködésekért szeretetet sugárzott az emberi szívekbe. Az örökös bizonytalanságot és kétkedést a saját isteni erejében és hatalmában gyökeredző eleven hittel helyettesítette. S a kétségbeesést boldogító reménnyel emelte föl.

Ez a könyv a reményteljes jövő himnusza. A Lét dicsősége. A semmi semmi. Minden a Lét. A Lét a múlt, a jelen és az istenszellemű jövő végtelen termékeny forrása. Az élet hit!


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 158, [1] | Méret: 20x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |