Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Trikál József: A jelenségekből a valóságba

A lélek a világ szeme. Amilyen a lélek, olyan a szemlélete. A könnyű lélekben könnyű dolgok; a mély lélekben mélységek tükröződnek. A divatos lélek a ma jelenségeinek világában él. Az idők fölé emelkedő szellem az örökkévalóságban otthonos. A bölcselő is már régóta él a jelenségek világában; már évszázadok óta versenyt tanítja, hogy számunkra csak jelenségek léteznek és mi csak jelenségeket ismerhetünk meg.

Évszázadok óta támadják a metafizikát, a belső látás útmutatóját. Csoda-e, ha a lélek, az ész elvesztette a mélységek iránt való fogékonyságát? Csak a metafizikus, a befelé néző lélek, lényeglátó lélek. A jelenségekben élni szolgaság. A lényegekben élni erkölcsi felszabadulás. A lényeglátó az anyag és a természet fölé emelkedik; széttépi a csalóka képeket és lázálmokat.

Aki megtanulja a belülről való látást, annak szemében új világ tárul fel. Mert aki szemtől-szemben áll a Végtelennel, az egészen másképp értékeli a világot és az életet. A metafizika az a mesebeli üveg, amelyet, ha a szemünkre teszünk, mindennek a velejébe látunk és a belső titkok nyilvánvalók lesznek. Itt van már az ideje, hogy az életnek mélységeit felismerjük, és életünkben is több mélységet vigyünk be. Azért szükséges, hogy belülről látók, lényeglátók, azaz metafizikusok legyünk. Ma újra a jelenségek fölé kell kerekednünk, hogy mélységes szemlélők és mélységes elvekből élők legyünk. A jelenségekből ki kell nőnünk a valóságokba.

Trikál József (1873–1950) kanonok, filozófus, egyetemi tanár műve a mélységek iránt való fogékonyságot kelti fel. Ezt a következő fejezetek szerint teszi: Jelenségek; Jelenségből a valóságba; Valóságok; A lények legfőbb nemei; Amint a lények működnek; A világban működő okok természete; Az okok működése a létezés rendjében; Az okok működése az alkotás rendjében; A lények legfőbb tulajdonságai; A rossz a világban; A világ tulajdonságai.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 66-67. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1929 | Oldalszám: 248 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |