Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: Kisztus igazsága. Katolikus hittan iskolai és magánhasználatra

A szent keresztségben az Anyaszentegyház tagjai és Krisztus országának polgárai lettünk. Ez a hittankönyv ismerteti kiváltságainkat, jogainkat és kötelességeinket. Megmondja, hogy mi a célunk, mi a hivatásunk és hogy hol leljük meg boldogságunkat.

Krétában hatalmas útvesztő épült. Aki belépett, eltévedt, kiutat nem talált és odaveszett. Csak az menekült meg, akinek Ariadne, a király leánya, fonalat adott, melynek útmutatása szerint kitalált és ismét szabad, boldog lett. Az Anyaszentegyház a kezünkbe adja az örök élet fonalát: Krisztus tanítását, Krisztus igazságát, Krisztus kegyelmét. Ez a könyv is Krisztus világító, erősítő, vigasztaló, eligazító igazságát közli.

A hittankönyvben szó van:

– az imádságokról, melyeket sohsem szabad elfeledni;

– Istenről, a mi legfőbb Urunkról és a világról, amelyet teremtett;

– Jézus Krisztusról, Isten egyszülött Fiáról, ki értünk emberré lett, szenvedett és meghalt, csakhogy megválthasson, vagyis megszabadíthasson bennünket a bűntől és az örök kárhozattól;

– az Anyaszentegyházról, Jézus Krisztusnak e csodálatos országáról, a mi édes lelki anyánkról;

– a síron túli életről, a másvilágról és

– Isten segítő jobbjáról: a kegyelemről és a szentségekről.

A hittankönyv kötelező anyaga a 139 kérdésben és feleletben található.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 109, [1] | Méret: 15x10 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |