Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: A katholikus hitvallás

A könyvet több iskolában tankönyvül fogadták el, a nagyközönséghez is szól, és a konvertiták oktatásánál is ezt a könyvet használták a másvallásúak részére tartott fölvilágosító előadások alkalmával.

A könyv tartalmi módszere tekintetében krisztocentrikus, azaz alapja, súlypontja és középpontja a mi Urunk Jézus Krisztus, az út, az igazság és az élet, telve kegyelemmel és igazsággal.

Alaki módszere a kátészerű kérdés-feleletek köré csoportosított folytatólagos szöveg, egyrészt dogmatikai, másrészt lélektani s vallás-pedagógiai okból.

A folytatólagos szövegben az író természetszerűen többé-kevésbé mindig önmagát adja. Nyomát hagyja benne saját lelkének, érzésének, temperamentumának, egyéni felfogásának, elképzelésének s írói ambíciójának. Ezzel szemben a kiemelkedő kátészerű feleletek a krisztusi hit abszolút tételeit képviselik, az igazságot pőrén közlik minden egyéni hozzáadás, mesterkéltség, szépítgetés, cicoma s hatásvadászat nélkül. A káté-feleletek oly egyszerűek, hogy azokat már tovább egyszerűsíteni nem lehet; oly határozottak, hogy félre nem érthetők; és oly rövidek, könnyűek, hogy nehézség nélkül megjegyezhetők. Ezért ez a könyv is tökéletesen leegyszerűsített kátészerű feleleteken, mint gerincen épül.

A Függelék olyan kérdéseket tárgyal, melyek legközvetlenebbül érintik a mai ember hitéletét s világnézetét.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1927 | Oldalszám: 511, [2] | Méret: 15x10 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |