Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Taksonyi József–Kelemen Vendel: Az isteni szó teológiája

A II. Vatikáni Zsinat, mely azt tűzte ki célul, hogy a keresztény tanítást a hívekben is elmélyítse, de a nemhívők számára is elfogadhatóvá, vonzóvá tegye, nem mulasztotta el hangoztatni, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít az isteni szó tanulmányozásának, ismertetésének. „A megtestesült Ige jegyese, vagyis az Egyház, a Szentlélektől tanítva arra törekszik, hogy napról napra közelebb jusson a Szentírás mélyebb megértéséhez, és így szüntelenül táplálhassa fiait Isten szavával.” Ennek a nagy feladatnak sikeres megoldása érdekében azonban nem csupán a szent szövegek alapos, beható magyarázása szükséges, hanem általában az isteni szó mivoltának, szerepének megvilágítása is. Tudatában kell lennünk annak, hogy mi akar számunkra lenni az Isten igéje; el kell oszlatnunk azokat a félreértéseket, melyek következtében sokan nem tulajdonítanak kellő tekintélyt a szentkönyveknek, csak emberi oldalukat és ebből folyó fogyatékosságaikat veszik figyelembe.

E könyv célja, hogy elsősorban magának a szentírásnak tanítása alapján rávilágítson az isteni szó lényegére, életünkben és üdvösségünkben betöltött szerepére. Innen érthetőbb lesz az igének, az igehirdetésnek kultikus, istentiszteleti kapcsolata és jelentősége is. Isten két üdvösségteremtő eszközt adott az egyház kezébe: a kinyilatkoztatott igét és a szentséget. E kettő egybetartozását mélyebben kell látnunk az Istenember miszériumának egészében. A könyv erre is rámutat, és az új teológiai szemléletet és a liturgikus megújulást kívánja szolgálni.

Külön fejezetben foglalkozik az ószövetségi szentírás tanításának ismertetésével. Végül e könyv ismerteti azokat a tiszteletreméltó próbálkozásokat is, ahogyan Isten üzenetét jó értelemben korszerűsíteni akarják: a tartalom sértetlen megőrzése mellett olyan kifejezési formát találni, mely valóban a mai emberhez szólóan, számára érthetően mondja el az örökérvényű isteni tanítást.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1973 | Oldalszám: 110 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |