Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szinek Sándor (össz.): A mi Urunk Jézus Krisztus élete a négy evangélium szövegéből

Akik komolyan akarják Istent keresni és megtalálni, jól tudják, hogy nem juthatnak hozzá másképp, mint Krisztus által. „Senki sem jut az Atyához, mondja ő maga, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Ő az út, az igazság és élet. (Uo.) És ezt nemcsak az ő megváltó szenvedésére és halálára kell értenünk, hanem egyszerűen a vele való minden vonatkozásunkra. Az Isten felé tartó léleknek elsősorban tehát Őt kell ismernie, szeretnie, követnie. Azért a Krisztus követéséről szóló utolérhetetlen kis könyv is így kezdi oktatásait: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, úgymond az Úr. Ezek Krisztus szavai, melyek arra intenek bennünket, hogy ha igazán fölvilágosodni és minden szívbeli vakságtól szabadulni akarunk, az ő életét és erényeit kövessük. Főtörekvésünk legyen tehát Jézus Krisztus életéről elmélkedni”. De sajnos, jámbor lelkek életében is sokszor látjuk, hogy elhalmozzák magukat sok mindenféle gyakorlattal és a főgyakorlattal, Krisztus életének, szavainak és tetteinek megfontolásával, az abba való elmélyedéssel semmit vagy keveset törődnek, vagy csak másod- vagy harmadlagos forrásokból merítenek. Sokszor ezért a meddőség. Mások, akik az első forráshoz, magához a szent evangéliumokhoz fordulnak is, könnyen kéznél lévő gyakorlati útmutató híján az egyik vagy másik evangélium használata után a többinek hol megegyezése, hol eltérése közt nem tudván eligazodni, nem tudván egységes képet alkotni, belefáradnak és ők is más utakra térnek.

Ez a könyv, az evangélisták útmutatása mellett, az említett nehézségek elkerülésével Krisztushoz, az ő ismeretéhez és szeretetéhez vezeti az olvasót. Ezért a négy evangéliumból, azok szavainak összefűzéséből, semmit belőlük ki nem hagyva, a négy evangélistánál előforduló azonos dolgok ismétlését elkerülve, az általuk elbeszélt anyagot egységbe fűzve, az Üdvözítő életét összefüggésben, saját szavaikkal elmondva, ad egy egységes Krisztus-életrajzot, hogy elmélkedésül és megszívlelésül szolgáljon, és így eljuthassunk – Boldog Seuse Henrik szavaival élve – az ember Krisztus által Krisztushoz, az Istenhez: „per Christum hominem ad Christum Deum”.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1925 | Oldalszám: 238 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |