Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szentiványi Béla: A piarista kusztodiátus gazdaságtörténete

A könyv a piarista rend történetének egyik kötete. Tartalma a piarista gazdálkodás története. Nem öleli fel a javadalom történetét a szentistváni kortól. A javadalom első három századából alig van írásos adat. A XIV. századtól kezdve a török megszállásig története személyi és területi változásokban merült ki. A török megszállás közel kétszázéves kora gazdaságtörténeti szempontból szinte elveszettnek tartható. A török járom alól való felszabadulástól egészen 1809-ig a javadalom mindvégig haszonbérbe volt kiadva. A bérlők gyakran változtak rajta, és az utolsót kivéve egyiknek sem jutott eszébe a javadalomnak olyan irányú hasznosítása, ami valami számbavehető uradalmi gazdálkodást jelentett volna. Gazdaságtörténeti szempontból tehát csak 1809-től jöhet komolyabb tekintetbe, amikor a rend 1807-ben királyi donációval kapott birtokát az egész vonalon házi kezelésbe vette.

A nyomaték a XIX. század első felére, továbbá az 1890-es esztendőktől a könyv megírásának idejéig terjedő félszázadra esik. Ez a két korszak ugyanis a rendi gazdálkodás értékhordozója. Az első a kezdő gazdálkodás izgalmas néhány évtizede, az utóbbi pedig az általános magyar mezőgazdálkodás fellendülésébe való belekapcsolódás története. Az egyik a fundamentumrakás küzdelmét, a másik már a stílust jelenti.

A gazdaságtörténet részletes megírása mellett a könyv másik célja bizonyítani, hogy a magyar nemzeti vagyonnak ez a kis darabkája, ez a holtkézi birtok, a múltban eleven életet és nívós haladást képviselt, a jelenben pedig mezőgazdálkodásunk egyik értéke.

A tárgyalás témái: 1. A kusztodiátus rövid története 1807-ig; 2. Hogyan kapta a rend a kusztodiátust?; 3. Birtokbahelyezés; 4. A kusztodiátus hivatalos státusza az utolsó kamarai összeíráskor, 1804-ben; 5. A rend a kusztodiátust házi kezelésbe veszi; 6. A kusztodiátus kerületi beosztásának fejlődése, személyzeti állapota; 7. Változások a kusztodiátus birtokállományában; 8. Növénytermelés; 9. Szőlő- és pincegazdaság; 10. Állattenyésztés; 11. Erdőgazdaság; 12. Birtokvezetés és birtokrendezés; 13. Birtokellenőrzés; 14. Mezőgazdasági ipar; 15. XV. Kegyuraság. Szociális intézkedések.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 428 | Méret: 24x15 cm | Kötés: puha | Nyelv: magyar | Fájl méret: 18 MB |