Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szalay Jeromos: Szent Benedek élete és műve

Szalay Jeromos (1896–1964) bencés gimnáziumi tanár, történetíró könyve Szent Benedek regulájának tizennégy évszázados jubileuma alkalmával született meg. Célja, hogy megismertesse a nagy rendalapító egyéniségét, művét és főbb vonásokban rendjének történetét. Ezért a könyv két nagy részre oszlik:

I. Szent Benedek élete (A szerzetesség Szent Benedek előtt; Szent Benedek ifjúsága és tanulóévei Rómában; Szent Benedek elhagyja Róma iskoláit és Subiaco magányába vonul; Monte Cassino; A Regula; A Benedek-rendi kolostor; Az apát; Az önmegtagadás; Az imádság; A munka; Szent Benedek utolsó évei);

II. A Szent Benedek-rend történetének vázlata (A Szent Benedek-rend hivatása; Az angol-szászok megtérésé és a Regula elterjedése; Németország megtérítése. Szent Bonifác; Nagy Károly és a Benedek-rend kultúrmunkája; Cluny szerepe az Egyház történetében; A Benedek-rend Magyarországban; A Benedek-rend hanyatlása; Restauráció a XVII. században; Feloszlatások a XIX. század elején. Új felvirágzás).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 99. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1932 | Oldalszám: 217, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |