Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szalai János: Igehirdetés és liturgia – I. kötet: A karácsonyi ünnepkör

A három kötetes mű liturgikus papi segédkönyv a II. Vatikáni zsinat elrendelte új liturgikus rend szerint. Korszerű „kerygmatikus” igehirdetési anyagot nyújt. Minden vasárnap anyaga három fő részre tagolódik és az első rész újból háromra a három évre beosztott perikópa anyagnak megfelelően. Az egyes évek jelei: A), B), C). Közli minden perikópa szövegét, hogy a könyv használhatóságát ezzel is fokozza. A szövegeket rövid exegetikai megjegyzések követik, elsősorban az illető vasárnap, ill. ünnep főgondolatának megfelelően, a három szövegnek lehetőleg összefüggő szemlélete alapján. Ezt követi általában a liturgikus utalás a szentmisében megvalósuló krisztusi kultuszmisztérium két középpontjára, a kereszthalál áldozati valóságára, amelyben saját áldozatunkkal mi is benne foglaltatunk, és az áldozat beteljesedésére, a szentháromságú Istennel való egyesülésre a szentáldozásban. A II. rész részint teológiai elmélyítését adja az olvasmányokkal kapcsolatos kérdéseknek, ill. szemelvényeket hoz a múlt és a jelen nagyjaitól, tehát a szó teljes értelmében nyersanyagot ad. A III. rész vázlatsorozat, mely hit- és erkölcsi életünk elmélyítését és a mindennapi, főleg a közösségi életre küldetéses alkalmazását kívánja nyújtani az igének.

A mű eme első kötete a karácsonyi ünnepkör vasárnapjait tartalmazza.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k439.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1970 | Oldalszám: 413, [1] | Méret: 20x15 cm | Kötés: kemény | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 17 MB |