Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Strecke Ernő (össz.): Út, igazság, élet

A kiadvány időszerű előadói anyagtár az Actio Catholica 1942. február 6–17-ig rendezett budapesti szónok-konferencia előadásaiból.

Az Úristen ősellensége minden erejével és fondorkodásával arra törekszik, hogy az igazság és szeretet országát megdöntse. Szól nyíltan, szól csendben, hízelegve, de mindig rombolva. A vallásüldözések, szekularizációk mélyén mindenkor világnézeti kérdések rejlenek, mint motorikus, titokzatos erők. Ma ismét világnézeti káoszban él az emberiség. Keresgélik az igazságot, de nem mindig ott, legalább is nem teljesen annál, aki minden rejtély megoldása: Krisztusnál. „Christus solutio omnium aenigmatum.” A téveszmék eltorlaszolják az igazság hódításának útját.

A lelkipásztorkodás, a lélekgondozás és a világnézeti nevelés feladatainál nem helyezkedhetünk arra az aránylag kényelmesebb álláspontra, hogy várunk, míg az emberek Krisztushoz jönnek. Krisztust közéjük kell vinnünk. Az apostolok is így cselekedtek. Az Actio Catholica a világnézet és az igazi keresztény élet szolgálatában szentgyakorlatos triduumokat és világnézeti előadásokat rendez az egyes testületek vonalán. Hogy ez a munka egységes és tervszerű legyen, 1942. február 6–17-ig meghívott egyházi és világi szónokok számára, kéthetes zártkörű szónok-konferenciát rendezett a ma különösen időszerű lelkipásztori és világnézeti kérdésekről. Ezek az előadások alkotják a kiadványt.

A kiadványban szereplő előadások: A világnézeti kérdések időszerűsége; Korszerű retorikai szempontok; A szentgyakorlatok korszerű beállítása; A családi élet válsága; Családi napok; Fajelmélet és katolicizmus; A mai szociális problémák keresztény megoldása; Modern történelemszemlélet; A katolikus akció egyöntetű szervezése; A szónok-konferencia tanulságai; A világnézeti előadások témafelosztási tervezete.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 107, [2] | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Actio Catholica | Sorozat: Actio Catholica | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |