Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Spirago Ferenc: A boldogságos Szűz

A Szentírás eleget mond arra vonatkozólag, hogy Isten örök terve szerint a boldogságos Szűz Máriának minő szerep jutott az emberi nem megváltásának történetében. Azonban vajmi keveset szól a Szent Szűz egész földi életéről. A keresztény hívő lélek, amely gyermeki szeretettel csüng lelki Anyján, szeretne róla jóval többet tudni. Szeretné annak a rejtett életnek, de egyben a legszebb, a legistenibb földi életnek csodálatos szépségeit jobban megismerni.

A világhírű katekéta, a nagynevű egyházi író, a szentéletű pap, František Spirago (1862–1942) gyöngéd fiúi szeretettel és mélységesen hívő lélekkel merült el a Szent Szűz élete tanulmányozásába, hogy az Üdvözítő Szent Anyjának életét a maga egészen különleges fenségében feltárja. Az elrejtett élet drága gyöngyeit kutatta. Annak még kevésbé ismert szépségeit kereste. Kutatásaiban soha nem tért le arról a csalhatatlan biztos útról, amelyet a Szentírás kevés adata jelölt meg számára. Erre a biztos útra nagy fényt lövell a Szent Hagyomány, az egyházatyák, a szent hittudósok tanítása, amelyet írónk csodálatos hűséggel követ. Ami egészen új könyvében, az a Szent Szűz életére vonatkozó privát revelációk leggondosabb tanulmányozása. Szent Brigitta, Agreda Mária, Emmerich Katalin, Lataste Mária, Nativitas nővér, Pfister Borbála, Neumann Teréz látomásait mind figyelemmel kísérte, és páratlanul ügyes kézzel, nagy írói készséggel és a jól képzett teológus biztonságával használta fel. Nem hitet merített belőlük, de a hitnek a boldogságos Szent Szűzre vonatkozó nagy igazságait és életének nagy vonásokban ismert eseményeit páratlan megvilágításba helyezte általuk.

A keresztény hívő nép igen nagy lelki hasznot merít e könyv olvasásából. A hitszónokok pedig szentbeszédeikben nyugodtan használhatják e kiváló munkát, amelyet a szerző írói működése koronájának szánt.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 274 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |