Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Somogyi József: A nemzeteszme

Somogyi József (1898–1948), filozófus, egyetemi tanár, ebben a munkában egy messze szétágazó, homályos, bonyolult, de nagyon is időszerű probléma bölcseleti jellegű megvilágítását adja különböző szaktudományok eredményei alapján. Amit az egyes szaktudósok csak részletekben, egyoldalúan látnak, azt a bölcselő hivatása egyetemes elvek szerint összefüggő, egységes képpé rendezni. És a mában élő bölcselő számára is alig lehet érdekesebb, hasznosabb, időszerűbb feladat, mint a nemzet mibenlétének fejtegetése.

Európában az elmúlt két évszázadban a legtöbb háború nemzeti érdekből, a nemzeti eszme jeligéje alatt robbant ki, s a béke megkötésének, megszilárdításának vagy megőrzésének legkényesebb pontja a különbözö nemzeti érdekek összeegyeztetése, igazságtétel a nemzetek összeütközö igényei között. A nemzet mibenléte, lényege szörnyen bonyolult, homályos, határozatlan, többértelmű. A nemzet, mint élő emberi közösség idővel változik, fejlődik és e változást, fejlődést követnie kell a nemzetfogalomnak is. Korunk nacionalizmusában kétségtelenül beteges, kóros tünetek mutatkoznak. A nemzet tárgyalása során gondolnunk kell a közvéleményre, a politikusokra, államférfiakra, a tudományokra.

A könyv először definiálja az alapvető fogalmakat (Közösség, közjó; A vérközösség; A nyelvközösség; A népközösség; A népjellem; Az állam; A modern nemzeti állam kialakulása) az elfogulatlan, tárgyilagos vizsgálódás számára. Erre iparkodik azután elfogulatlanul vázolni az igazság körvonalait, melyet két téma köre csoportosít: 1. A nemzet (A nemzetközösség; A nemzetközösség fejlődése; A nemzetfogalom változatai; A nemzeti kisebbség; A nemzetiségi hovatartozás; A nemzetiségi kérdés kialakulása; A népek önrendelkezési joga; A nacionalizmus válsága; A nemzetek harmonikus közössége) és 2. A nemzeteszme és a magyarság (A magyar népiség kialakulása; Nemzetiségeink megerősödése; A magyar nemzetfogalom fejlődése; Küzdelmeink a nemzeti nyelv körül; Nemzetiségi küzdelmeink kialakulása; Nemzetiségi politikánk a szabadságharc után; Népi hagyományaink; A korszerű magyar nacionalizmus).


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 340 | Méret: 20x11 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |