Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Simonyi Béla: A beszéd

Botrányosan beszéljük a nemzeti nyelvet, de legbotrányosabban az ország fővárosában, Budapesten. Mi lehet megrendítőbb egy nemzet életében, mint amikor a nemzeti nyelv lezüllése nyer megállapítást! A nemzeti lét legveszedelmesebb rákfenéje, a megromlott nyelv, már évtizedek óta érezteti hatását és száguldva végzi romboló munkáját, a leggonoszabb tudatossággal, a nemzeti nyelv, a nemzeti beszéd kárára mégpedig oly széles körben, hogy alig találunk már fővárosunkban egy-egy szigetecskét, ahol teljes erejével csendülne fel a magyar beszéd összhangzatos, bájos muzsikája. Mert ennek a lezüllött nyelvnek a hatása már eltorzította a magyar beszédhangok zengzetes tiszta kiejtését, meghonosította azok pösze jellegét, megrögzítette a hehezetes – és az irodalmi nyelvben elő nem forduló egyéb – hangok betoldását, valamint egyes mássalhangzók – a kettős mássalhangzók egyikének –, sőt egész szótagoknak az elsikkasztását, felforgatta a jellegzetes magyar szórendet, hangsúlyt és hanglejtést, meghamisította színes hanghordozásunkat, helyes pontozásunkat, becsempészte a mondatainkat befejező szótagok éneklő nyújtását és bántó felemelését. „A nyelv fontosabb az alkotmánynál is; új alkotmányt szerezhet a nemzet, de új nyelvet nem, mert akkor már megszűnt annak lenni.”» Ezeket a megallápítások az 1942-ben kiadott könyv bevezetésében olvashatjuk, és a helyzet csak romlott azóta.

A könyv feladatának tekinti a beszédkészségnek tudatos alapon való fejlesztését, valamint annak a nyelvnek, annak a hibátlan, tiszta kiejtésnek az életre keltését, melyet minden magyarnak kötelessége beszélni. Célkitűzései az egységes, tiszta kiejtésű, ésszerű magyar beszéd: a szórend, a jellegzetes magyar hangsúly, a hanglejtés kíséretében. A hibás kiejtés javítása. A beszédkészség tudatos fejlesztése: lélek-, ideg-, bonc-, élet- és hangtani (akusztikai meg fonetikai) alapon, a lokalizációstan (a helyhezkötöttség) állandó ébrentartása mellett, megalapozva légzési és hangoztatási gyakorlatokkal.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 476 | Méret: 25x17 cm | Kiadó: Stephaneum | Nyelv: magyar | Fájl méret: 72 MB |