Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Rojkovich István: Az emberi történés a próféták szemében

A kiadvány a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Ószövetségi Szentírástudományi Szemináriumának dolgozata.

Az ószövetségi teológia alapvető tanítása, hogy minden emberi történés mögött, mint tervező és végrehajtó, ott áll a teremtő, gondviselő, bölcs, célt kiszabó és célhoz lendítő isteni mindenhatóság. E tanítás teremtette meg a próféták egészséges történés-szemléletét, ennek világánál találta meg az ószövetségi ember a kínzó létkérdések útvesztőiből a kivezető utat.

A ma történeti fordulójának embere számára újra életkérdésekké váltak, ismét napirendre kerültek azok a problémák, amelyekkel a próféták kortársai vívódtak. Az újabb szentíráskutatás – megérezve az idők követelményeit – segítségére siet a megoldást, kibontakozást, a történések értelmét keresőknek. A bibliai teológia rendszerbe igyekszik foglalni a Szentírás egyén és társadalommentő, egyetemes és örökértékű tanítását. E célt szolgálja ez a munka is. Fejtegeti Isten történet-irányítását, annak szempontjait, rugóit a választott nép életében és az idegen nemzetek történetében egyaránt. A prófétai szemlélet alapján megvilágítja Isten kezejárásának tekervényes vonalát, de bemutatja Isten és az ember együttműködésében a csodás összhangot is, mely által a történések tekervényes útjai Isten változhatatlan és örökkévaló terveinek megvalósítását szolgálják.

A dolgozat tárgyalásának felosztása:
1. Isten mindenoksága.
2. A választott nép Isten vezetése alatt.
3. Az idegen népek Jahve hatalma és irányítása alatt
4. Mik irányítják Jahve intézkedéseit? (Etikai szempont; A választott nép java; Az üdvösség rendje; Saját becsületének megvédése).
5. Miképpen irányítja Isten a történetet? (Eszközül használja a népeket kiválasztott népe ellen és egymás ellen; A birodalmakat felhasználja a nélkül, hogy tudnának róla; Természeti csodákat és tömegjárványokat visz véghez; A történet tekervényes útjait célszerűen irányítja terve szerint; Eléri célját a tragikumokon keresztül is).


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 74 | Méret: 23x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: Stephaneum | Sorozat: Egyetemi dolgozatok | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |