Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Katolikus Középiskolai Főhatóság: Rendtartás a katolikus gimnáziumok számára

A kiadvány tartalmazza a katolikus gimnáziumok Rendtartását, a Katolikus Középiskolai Főhatóság és a Katolikus Középiskolai Főigazgatóság szervezetét, ügyrendjét, hatáskörét.

A középiskoláról szóló 1934 : XI. t.-c. az egyházi hatóság alatt álló gimnáziumoknak iskolaautonómiát biztosít, a közoktatásügyi közigazgatóságról szóló 1935: VI. t.-c. pedig szabályozza az egyházi hatóság alatt álló iskolák ezetését és állami főfelügyeletét. Az utóbbi törvény 8. §-a szerint „Egyházi hatóság alá tartozó középiskolákat, középfokú iskolákat, szakiskolákat, népiskolákat, óvodákat és gyermekmenedékházakat, továbbá a középiskolai, középfokú iskolai, szakiskolai, népiskolai internátusokat, nevelőintézeteket, előkészítő és ismétlő tanfolyamokat az illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint igazgatják.”

Ez a kötet a törvény rendelkezésének megfelelően az illetékes katolikus egyházi hatóságnak a katolikus gimnáziumok részére készült rendtartása.

Ez a rendtartás szorosan követi az állami rendtartást, viszont mellőzi az államiból a katolikus gimnáziumokat nem érintő részleteket, de felöleli azokat a sajátlagos katolikus nevelési és igazgatási szempontokat, amelyeket az állami rendtartás teljes mértékben nem érvényesíthetett.

Ezt a kötetet minden katolikus gimnáziumnak be kellet szereznie az összes tanára számára. A Rendtartás főbb részei: A tanulók felvétele; A tanulók átlépése, iskolaváltoztatása; A gimnázium belső rendje; Fegyelmi intézkedések; A gimnázium tanári testülete és segédszemélyzete, ügyvitele; Nevelési és tanulmányi ügyek; Tanári értekezletek; A tanulók elbírálása; Évvégi összefoglalások, vizsgálatok.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1939 | Oldalszám: 164 | Méret: 20x13 cm | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |