Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Officium Hebdomadae Sanctae. A nagyheti zsolozsmák, szentmisék és szent szertartások

Az egyházi év legfenségesebb és legszentebb hete a nagyhét és hitünk legfontosabb ünnepe a húsvét. A megváltást az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála szerezte meg nekünk, és hitünk igazságát Krisztus diadalmas feltámadása bizonyítja. Ha Krisztus fel nem támadott volna, írja Szent Pál, hiábavaló volna a ti hitetek és hiábavaló volna a mi prédikációnk.

Nem csoda tehát, hogy a hívők figyelme mélységes áhítattal fordul e szent hét szertartásai és imádságos napjai felé. Vágyva-vágyik ilyenkor minden hívő lélek arra, hogy Krisztussal és az Egyházzal megülhesse a húsvétet. Ebben akar segítségünkre lenni ez a kis könyv, az Officium Hebdomadae Sanctae, a nagyheti istentiszteletek könyve.

Ez a könyv a nagyheti istentiszteletek két nagy csoportját: az egyházi zsolozsmát (Officium Divinum) és a szentmiséket s a vele kapcsolatos szertartásokat közli a II. vatikáni zsinat előtti liturgikus rend szerint.

A zsolozsma zsoltárokból és más szentírási idézetekből, szent olvasmányokból, antifonákból, imádságokból, énekekből áll. Napról-napra változik, és így mindennap más-más gondolatokkal dicséri az Istent és lelkesíti, tanítja a zsolozsmázót. Ez a kis könyvecske az első részben a virágvasárnapi, nagycsütörtöki, nagypénteki, nagyszombati és húsvét vasárnapi zsolozsmát tartalmazza úgy, ahogy azt a papság mondja. Ez a rész a Breviarium Romanum, a római breviárium kivonata.

A szentmiséket és a velük kapcsolatos szent szertartásokat e könyvecske második része tartalmazza. Ez a rész a római misekönyv, a Missale Romanum kivonata. Beosztásában is teljesen a Missalet követi és használni is úgy kell, mint a Missalet. A szertartásokat teljesen úgy mondjuk, mint ahogy az egyes napokon megtaláljuk.

Sok szép és hasznos imádságoskönyv van a világon: ez a könyv az Egyház nagyheti imádságoskönyve. Használata világi emberek számára nem kötelesség, de aki ezeket a szent szövegeket mondja, az együtt imádkozik, együtt énekel, együtt elmélkedik a szüntelenül imádkozó Egyházzal és az Egyház szavaival dicséri és magasztalja a mindenható Istent és a megváltás felséges titkait.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 382, [2] | Méret: 16x10 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: latin, magyar | Fájl méret: 16 MB |