Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták

A Keresztény Kis Könyvtár kötetei a tízparancsolatot, az anyaszentegyház parancsait, valamint a szentségeket magyarázzák, főként az erkölcsi nevelés céljával, de számos más vallásos témát is érint a sorozat (például a szekták, a babona, a szociáldemokrácia). A sorozat huszonhat kötete 1924 és 1929 között jelent meg.

Ez a kötet a sorozat kilencedik kötete, mely az újabb kor két nagy lendülettel dolgozó vallási mozgalmáról akar teljes és kimerítő felvilágosítást nyújtani. Szól elsősorban azoknak, akik benne érdekelve vannak. Akár állásukból, akár lelki állapotukból kifolyólag. De nem lehet érdektelen azoknak sem, akik korunk lelki válságait kísérik figyelemmel.

Az európai kereszténység gyöngülése kísérő jelensége az amerikai vallási szekták térhódítása. Magyarországon is meghúzták már többször a vészharangot. A „történelmi egyházak” s elsősorban a magyar kálvinisták nem kis aggodalommal nézik a szekták harcias előretörését. Nemcsak a fővárosban, de a vidéken is megmozgatták a talajt. Már nem is egyes egyének, de egész hitközségek megingásáról számol be a krónika. Térhódításuk itt-ott már a tömegmozgalom jellegét és erejét viseli magán.

A mentés nagy munkájához akar hozzájárulni e kötet is. Nem támaszt nagy igényeket; az igazság és a lelkek szeretete vezette. Nem olcsó népieskedéssel, kedélyeskedő komázással, bravúros szellemi tornákkal, hanem becsületes őszinteségével, hideg tárgyilagosságával, az igazság isteni erejével akar hatni. Alapos forrástanulmányok alapján készült, s azért megérdemli, hogy tudományos szempontból is komolyan vegyük.

Szerző lelkétől távol áll a szeretetlenség és gyűlölködés, s óva int tőle mindenkit. Tévelygő, jobb sorsra érdemes testvéreket lát a szekták tagjaiban is, s munkájával békét bontani nem akar.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k772.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1925 | Oldalszám: 92 | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Keresztény Kis Könyvtár | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |