Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Nyisztor Zoltán (össz.): Az Actio Catholica tíz éve – Mihalovics Zsigmond, az A. C. országos igazgatója beszédeinek és írásainak tükrében

Az Actio Catholica (latinul katolikus tevékenység): a hívők közreműködése a papság apostoli munkájában. Tevékenységi köre mindazt magában foglalja, amire az Egyház apostoli küldetése szól, ennyiben különbözik a társulatoktól és egyesületektől, melyek csak egy-egy konkrét területen tevékenykednek. Magyarországon (bizonyos előzmények után) 1932-ben alakult meg formálisan. Országosan a püspöki kar közvetlen irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban szakszerűen dolgozó, mozgató és számonkérő szerv, mely az egyházmegyék határain túl eleven és átütő erővel rendelkező egységbe foglalja össze az ország katolikusságának törekvéseit és kívánságait. Alapszervei az egyházközségek, melyeket az espereskerületi tanács fogott össze; ezek alkották az egyházmegyei Actio Catholicát, melyek összességéből tevődött össze az országos Actio Catholica. Minden szinten öt szakosztálya volt: 1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, 2. művelődési, 3. sajtó, 4. szociális és karitatív, 5. szervezési.

A kötet a szervezet tevékenységének első tíz évét örökíti meg az országos igazgató beszédei és írásai alapján. A bevezető tanulmány a beszédek és írások kortörténeti és lélektani magyarázatát szolgáltatja.

A kötet fejezetei: Mi az Actio Catholica (A. C.)?; A Katolikus Akció szelleme; Az A. C. tagozódása; Az A. C. magyar helyzetképe; A Család jegyében; Rendkívüli idők – rendkívüli feladatok; A gyermek útja; A magyar katolikus ifjúsági mozgalom és az A. C; Krisztus és a magyar falu; Igazságot az eresz alá; Elnyertük az Eucharisztikus Világkongresszust; Az Eucharisztikus Világkongresszus hajnalán; A szent Király éve; Szent István országa; A csodálatos Kéz útmutatása; Nemzeti művelődésünk keresztény irányvonalai; Mit végeztünk eddig?; Világiak Krisztus országáért!; XII. Pius látomása; Az A. C. munkaterve 1940–41. évre; A közösség igazi útján; XII. Pius és az A. C.; Mindnyájan Szent István országáért; Jelek a magyar égen; A XXIX. Katolikus Nagygyűlés; A katolikus hívő az idők viharában; Országos akció – országos visszhang; A viharjárta fedélzeten; Az A. C. 1942–43. évi programja; A Katolikus Akció egyöntetű szervezése; A Karitász tíz éve.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 347 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Actio Catholica | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |