Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Noszlopi László: Jellemlátás és a jellemigézés

A mai társadalmi átalakulás korában a társadalomtudomány és társadalompolitika szempontjából szükséges a karakterológiai tájékozódás. Minden tag azt a helyet foglalja el a társadalomban, ami jellemtulajdonságainál fogva megilleti. E tekintetben a könyv tartalmilag egyenes folytatása Platon Politeia-jának, amelyben társadalombölcseletileg igen jelentős módon az itt megadott típusokkal nagyrészt megegyező karakterológia szerint találnak elhelyezést az eszményi államban a polgárok. De talán a legfontosabb egy karakterológiai tájékozódás ma a kereszténység szempontjából. A kereszténység meggyőző ereje Jézus Krisztus karakterológiai tulajdonságain nyugszik. Az Ő jelleme a végső kezesség.

A mai létezésnek nagy kérdései, amelyeket a jellemtani vizsgálódás magában foglal, alkotják e könyv anyagát. Noszlopi László (1901–1990) egyetemi tanár, a Szent István Akadémia tagja könyvének a felépítése:
A lélektan három faja;
Alapfogalmak (Az etikai jellemtan feladata; A karakterológiai megismerés természete és módszere; Az etikai jellemtan értékbölcseleti alapjai);
Jellemtípusok (Értéktípusok; A józan ember vagy nyárspolgár; A könnyen törekvő (impulzív) ember; A mély lélek; Az álerkölcs (farizeuskodás); Az erkölcsi rossz lélektana; A gyakorlati ideálista);
Kritikai, elméleti és gyakorlati következmények (Az értéktípusok, mint a lelki tevékenység típusai; Etikai-jellemtani és más jellemtani típusok; A nézetek jellemtanához; Ösztönösség és tudatosság; Az „én” lélektanához és bölcseletéhez; Az ember kettős világa; Jellemalakitás);
Erkölcsbölcselet és jellemtan.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 118-119. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 264 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |