Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Melichár Kálmán: A zsinatok

Melichár Kálmán (1856–1945) egyházjogász, államtitkár könyve tárgyalja a zsinat fogalmát, fajtáit, történetét, összehívását, levezetésének rendjét, joghatóságát, és egyenként ismerteti az egyetemes zsinatokat, azok körülményeit és dokumentumait. A könyv fejezetei:

A zsinatfogalom meghatározása; Közzsinat; Részszerű zsinatok; Plenáris zsinatok; Tartományi zsinatok; Egyházmegyei zsinatok; Püspökmegyei értekezletek; Püspöki konferenciák; A zsinatok történeti kezdete; A zsinatok összehívása; A zsinatok összehívásának időpontja; Elnöklés. Ügyrend. Berekesztés; A zsinatok joghatósága. Pápai felsőbbség; A zsinatok tagjai; A közzsinatok korszakai és száma;

Az egyes zsinatok: I. Niceai közzsinat; I. Konstantinápolyi közzsinat; Ephesusi közzsinat; Chalcedoni közzsinat; II. Konstantinápolyi közzsinat; III. Konstantinápolyi közzsinat; Trullai partikuláris zsinat; II. Niceai közzsinat; IV. Konstantinápolyi közzsinat; I. Lateráni közzsinat; II. Lateráni közzsinat; III. Lateráni közzsinat; IV. Lateráni közzsinat; I. Lyoni közzsinat; II. Lyoni közzsinat; Viennei közzsinat; Pisai zsinat; Konstanzi közzsinat; Bazeli közzsinat; Ferrara-firenzei közzsinat; V. Lateráni közzsinat; Trienti közzsinat; A trienti közzsinat határozatainak elfogadása; I. vatikáni közzsinat; Az ismertebb zsinati gyűjtemények; A trienti zsinat aktái; Az I. vatikáni zsinat aktái; Partikuláris zsinati gyűjtemények.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának a 98. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1932 | Oldalszám: 164 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |