Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Masztich József (össz.): Mennyei lant. Egyházi énekek és imák gyűjteménye a róm. kath. hívek használatára

Az imakönyvnek mindenkori rendeltetése segíteni az ájtatos lelket gondolatainak, érzelmeinek kifejezéseiben, mikor imádkozni vagyis a jó Istennel akar beszélni. Az imakönyv e munkájában tulajdonképpen egy igen fontos és magasztos hivatást tölt be : tanít az Anyaszentegyház nevében, sőt az Úr Jézus nevében is, aki, meghallgatván tanítványainak kedves kérését: „Taníts meg minket imádkozni” Anyaszentegyháza által jóváhagyott imakönyvekben mindig gyakorolja ezt a meghallgatást, mert erre vonatkozólag mondá: „Aki titeket hallgat, engem hallgat”. S bár minden egyházilag jóváhagyott imakönyv lényegében betölti ezt a hivatást, mégis kedvesebben, közelebbről tanít beszélni a jó Istennel az, amely a gondolatokat, ezek kifejezését az isteni Mester helyettesétől, a Szentlélek által sugalmazott Anyaszentegyház ajkairól veszi. Ez az ima- és énekeskönyv is ilyen, amely minden gondolatát és érzelmeinek kifejezését, az éneket az Egyháztól veszi és adja át az imádkozónak és buzgón éneklőnek. Éppen azért igen alkalmas arra is, hogy a hívőt segítse, az Egyház ünnepeit imádságaival és énekeivel bensőleg, egyháziasan megszentelni. Az meg bizonyos élvezetet ad a léleknek, hogy az énekkönyv bő tartalma, úgyszólván hiánytalansága az imáknak és énekeknek, a változatosságot fennakadás nélkül nyújtja.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 592 | Méret: 15x11 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Stephaneum | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |