Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem

Az átöröklés a legfontosabb élettani és társadalmi kérdések egyike. A biológiában az ősök és utódaik között fennálló hasonlóságot igyekszik megfejteni, ami már az őskorban érdekelte a természet életének vizsgálóit. De emellett szoros öszszefüggésben van az élettudomány másik fontos kérdésével, a fajképződés problémájával is. Új fajok ugyanis csak úgy keletkezhetnek, ha ismertetőjegyeik utódaikra is átszármaznak, és ezáltal állandósulnak. E szoros kapcsolat folytán a XIX. század folyamán a fajkeletkezéssel együtt előtérbe nyomult az átöröklés kutatása is és miként annak, ennek föllendítése is Darwin nevéhez fűződik.

E népszerűség előidézésében a tisztán tudományos szempontokon kívül a gyakorlati életnek is van része. Az átöröklés ugyanis belejátszik az állat- és növénynemesítésbe és, ami legfontosabb, a népek életébe is. A fajok testi és lelki fejlődése, fennmaradása vagy kipusztulása nagyrészt az átöröklésen múlik. Ennek fölismerése egy új tudományágnak adott életet: a fajegészségtannak vagy eugenikának, aminek művelésére, útmutatásai megtartására sohasem volt oly nagy szükség, mint napjainkban.

Nekünk magyaroknak, akik vérben is legtöbbet vesztettünk, jóformán egyetlen reményünk a jövő nemzedék. Ha tehát szeretjük fajunkat és élni akarunk, akkor ezért a jövő nemzedékért minden áldozatot meg kell hoznunk, és az egyént túlélő nemzet iránt tartozó kötelességből testileg és lelkileg erős népességre kell törekednünk. Ezt a célt akarja szolgálni e könyv is az átöröklés biológiai alapjainak, szabályainak és a népek életére való jelentőségének áttekintő megismertetésével.

A szerző, Marosi Arnold (1873–1939) ciszterci szerzetes, gimnáziumi tanár, régész, a Szent István Akadémia tagja. A téma tárgyalásának fejezetei: Az átöröklés anyaga; Az átöröklés módja és szabályai; Átöröklés az embernél; Lelki átöröklés; A nemzetek élete és pusztulása; Fajegészségtan.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 19. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1924 | Oldalszám: 125 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |