Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Magyar Katolikus Almanach II. kötet. A Magyar Katolikus Egyház élete 1945–1985

A Magyar Katolikus Almanach első kötete 1984-ben jelent meg, egyházunk akkori adatait, intézményeinek címtárát tartalmazva. Ez a mű az Almanach második kötete, és 1988-ban jelent meg. A magyar katolikus egyház életét taglalja 1945-től a könyv megjelenéséig. Többek között a magyar papság, papnevelés, szerzetesség, hitoktatás, sajtó, egyházművészet és irodalom, egyesületek, katolikus nevelési intézmények jelenlegi és történelmi helyzetét ismerteti, elemzi.

A magyar katolikus egyház 1945 utáni négy évtizedének a bemutatása nem könnyű feladat, mert nagyon összetett, bonyolult volt ez az időszak a világegyházban, még inkább hazánkban. Az egész katolikus egyház számára mélyreható változást, átalakulást hozott a II. Vatikáni zsinat. Végrehajtásában elindult az útkeresés szakasza a megújulással és a krízis-jelenségekkel, a pozitív és negatív hatásokkal, a progresszizmus és tradicionalizmus feszültségeivel, az elmélyültebb lelki élet igényével és a szekularizálódás veszélyeivel, amelyektől a magyar egyház sem volt mentes.

A magyar katolikus egyháznak sajátos problémákkal is szembe kellett néznie. A második világháború befejezése után új politikai és gazdasági rendszer indult el, amely marxista, materialista, ateista alapokon szervezte újjá a magyar társadalmat. Főleg a kezdeti időben erős feszültség alakult ki: az új politikai rendszer negatívan értékelte a vallást, és ennek a visszaszorítására törekedett; az egyházak pedig érthetően saját működésüket féltették az újonnan kialakult rendszertől. A katolikus egyház elveszítette a működéshez szükséges intézményeinek nagy részét. Különösen a személyi kultusz idején történt sok döntés, adminisztratív intézkedés az egyházzal szemben.

A kötet az egyház életéről csak szemelvényeket tartalmaz. Nem vállalkozik a teljes bemutatásra, még kevésbé a kiértékelésre. A tanulmányok tartalma mégis értékes, rögzít történelmi tényeket, különböző törekvéseket, kezdeményezéseket, mindezt belülről, a magyar egyház oldaláról tekintve.

A kötet írásainak listája: A magyar katolikus egyház kronológiája 1945–1987; A magyarországi egyházmegyék kormányzata; Magyarországon jelenleg működő férfi és női szerzetesrendek főnökei; A magyar katolikus papság; A Katolikus Papi Békemozgalom; A papnevelés és papképzés; A papi utánpótlás; Férfi szerzetesrendek; Női szerzetesrendek; A katolikus egyház oktatási és nevelési intézményei 1948-ig; A mai katolikus középiskolák; Az egyházközségek és egyesületek; Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT); Katolikus Lánykörök Szövetsége (KALÁSZ); A katolikus egyház karitatív tevékenysége; A magyar katolikus egyházi zene és ének; A katolikus sajtó; A magyarországi katolikus könyvkiadás; A magyar katolikus szépirodalom; A magyar katolikus egyházművészet; A magyar katolicizmus statisztikája és szociológiája; A mai magyar katolikus hitélet és lelkipásztorkodás; A hitoktatás; A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának megvalósulása hazánkban; A magyar katolikus egyház anyagi helyzete; A magyarországi kegyuraság; A görög katolikus egyház élete hazánkban 1945–1985.

A kötet olvasásakor ne feledjük, hogy habár a kommunista diktatúra vége felé jelent meg, magán viselve a cenzúra béklyóit.


A könyv meta információi
| ISBN: 02369532 (issn) | Megjelenés éve: 1989 | Oldalszám: 758 | Méret: 25x17 cm | Kötés: kemény | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 42 MB |