Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Lutter János: Az egyházi büntetőjog az apostoli kortól Nagy Konstantinig

Még a legkisebb emberi társaság is, ha létét biztosítani akarja, él azzal a természetadta jogával, hogy büntetendő cselekményt elkövető, vagy a társaság céljával ellentétes magatartást tanúsító tagjaival szemben a kebeléből való kizárás hatásos módját használja. E jogosultság a társas viszony mivoltából következik, mert többek együttműködése egy közös cél érdekében csak úgy lehetséges, ha minden egyes tag működése összhangban van a közös céllal. Szinte magától értetődő tehát, hogy az egyház, e tökéletes társaság, is él e legalkalmasabb rendfenntartó eszközzel. Természetfeletti céljának valósulhatása a legteljesebb összhangot kívánja, s ezért az összhangot zavaró makacs, megátalkodott tagjaival szemben kénytelen a kiközösítéshez nyúlni. Különben is e büntetés, miként látni fogjuk, isteni parancson alapszik, s így lényének megtagadása volna, ha e legmagasabb parancsnak nem tenne eleget.

Ez a füzet különlenyomata a szerző cikkének, amely a Religio című folyóiratban jelent meg.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1910 | Oldalszám: 24 | Méret: 22x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Stephaneum | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |