Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Laczika Ferenc: Boldog Vianney János ars-i plébános élete. 1886–1859

A könyv Vianney Szent János, az „ars-i plébános” életrajza. A könyv kiadásának évében, 1925-ben már szentté avatta őt XI. Pius pápa.

„Miket a világ balgatagoknak tart, azokat választotta Isten.” (1Kor 1,27) Szent Pál apostol ezen szavai jutnak önkéntelenül az ember eszébe, ha lélekben végigtekint Vianney életén. Az isteni kegyelem csodaművet alkotott belőle a felvilágosodott XIX. században, belőle, az egyszerű falusi gyerekből olyan apostolt nevel, ki még a párizsi „haute société” tagjait is vissza tudja hódítani a praktikus keresztény életnek. És hogy a kegyelem e műve szembeötlő és letagadhatatlan legyen, a természet adományaival csak mostohán áldja meg őt, és azt a kevés talentumot is soká parlagon heverteti.

Teológiai képzettsége hiányos volt, de gyóntatói munkájával teljesen átformálta környezetét. Egész Franciaországból özönlöttek hozzá a zarándokok gyónni. Ő lett a plébánosok védőszentje.

Életének tanulmányozása sok vigasztalást ad főleg a modern lelkipásztorkodás terén buzgólkodó papságnak. Vianney példája bátorítja őket és mintegy biztos zálogát alkotja annak, hogy – ha még oly kevés a munkás, ha még oly óriási a munka, mely Isten országának modern apostolaira vár, és ha még oly óriásiak a követelések, melyekkel magasztos hivatásuk jár – mégis a biztos siker reményével és áldásos működésre való kilátással foghatnak munkába, hacsak éppoly alázatosság, önzetlen lelkület, Istenbe vetett bizalom és a lelkek iránti áldozatos szeretet vezérli őket, mint Vianney-t.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1925 | Oldalszám: 171, [1] | Méret: 181x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |