Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet – II. Nyugat és Kelet. Ó- és Újszövetség

A szellemi élet mai korszaka különös érdeklődéssel fordul a vallás felé. Kühár Flóris (1893–1943) bencés főiskolai tanár, a Szent István Akadémia tagja munkája a művelt nagyközönség ezen érdeklődését akarja fölkelteni és legalább részben kielégíteni. A könyv a vallástörténet szétfolyó anyagát a kultúrtörténeti módszer segítségével egységes szempont szerint rendezi.

A kétkötetes munka első kötete az ősnépeket, az őstörténelmet és a nagykultúrák közül azokat az előázsiai és afrikai kultúrákat tárgyalja, melyek később összetevőkként tűnnek elő a hellenizmus földközi-tengeri kultúrájában. A munka második kötete a görög, római valláson kívül az európai népek ősvallásait, az iszlám és a Föld teljes felfedezésével ismertté vált ázsiai és amerikai nagykultúrák vallásait. A két kinyilatkoztatott (zsidó, keresztény) vallásnak az egyetemes vallástörténet folyamába való beillesztéséről a második kötet befejező fejezete gondoskodik. A második kötet felosztása:

I. Hellasz, Róma, Európa (A görögök vallása; Róma és a római birodalom; Kelták, germánok, szlávok; Az ural-altáji népek vallása és a magyarság ősvallása).

II. Ázsia élő nagykultúrái (Az iszlám; India; A Védák vallása; A buddhizmus; A hinduizmus; Kína; Japán; Függelék: Amerika nagykultúrájú népei).

III. Törvény, próféták, Krisztus (Az ó- és újszövetség a vallástörténetben; Az ószövetségi vallás fejlődése; Jézus Krisztus a vallástörténetben).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 125–126. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 400 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |