Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába

A valláslélektan az a tudomány, mely a vallásos tudatélmények mibenlétével, rendszerével, törvényszerűségével foglalkozik. Kühár Flóris (1893–1943) bencés főiskolai tanár, a Szent István Akadémia tagja a következő fejezetekben tárgyalja a valláslélektant: I. A valláslélektan fogalma, tárgyköre, jelentősége; II. A valláslélektan története, forrásai és módszere; III. A vallásos élmények elemzése; IV. A szentek lélektana; V. A misztikusok lélektana; VII. A vallás meghatározása és lelki gyökerei; VIII. A vallás történelmi kialakulása.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 41. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1926 | Oldalszám: 206 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |