Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kovács Sándor: Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról

A házasság szent frigyét, mely az ókorban sárba hullott, Krisztus emelte fel a vér és a féktelen ösztön szennyéből, és helyezte Isten-tervezte szentségi fényébe. A házasság szentség, és nem időre kötött, felmondható, profán szerződés. Sehol sem nyilatkozik meg akkora ellentét Krisztus felfogása és a világ gondolkodása között, mint éppen ennél a pontnál.

Az Egyház küzd a világ házasságról alkotott gonosz felfogása ellen. Küzdenie kell Isten parancsára a válások, az egyke, a tisztességes külszín leple alá bujtatott egyéb kilengések ellen, amelyek a fékevesztett irodalom hasábjain, erkölcstelen színházak kulisszái közül, léha mozik vásznairól, a tévében, lelkiismeretlen kezek plakátjairól áradnak pusztító hatással népünkre; s a liberális kor egy elhibázott törvényétől bátorítva mérgezi a közfelfogást.

Az itt következő beszélgetésekben elibénk tárulnak Isten gondolatai a házasságról, s szakértő kéz rámutat annak a világnézetnek szomorú következményeire, amely a házasságban elködösíteni akarja a kötelességek meglátását, s amely csak az ösztönös ember szemével néz mindent. Általános gyógyulást a szétesett családok folytán bomladozó nemzettestbe csak átható vallási megújhodás hozhat, amely mind eszmei, mind gyakorlati téren megnyilatkozik. Ez a kis könyvecske is ennek a megújhodásnak munkálója. Fakadjon nyomában tisztalátás és lelkibéke; azok a házasulandók, akiknek kezébe bárki gondos jósága révén elkerül, ezeken a szép elgondolásokon keresztül érezzék meg az Egyház tanításának örök igazát, s ez az igazság szerezze meg számukra az igazi boldogságot.

A könyv hat beszédének a tárgya: 1. A család fontossága; 2. A házasság szentsége; 3. A házassági hűség; 4. A vegyesházasság; 5. A házassági kötelesség és jog; 6. A házasságkötés szertartása.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k783.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 50 | Méret: 17x12 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |