Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? Hitvédelmi tanulmány Alfred Rosenberg mítosz-vallásáról

A könyv hitvédelmi tanulmány Alfred Rosenberg mítosz-vallásáról. Alfred Rosenberg (1893–1946) balti származású, a német náci párt nagyhatású ideológusa, tudományos sarlatán. Műve, a Huszadik század mítusza (Der Mythus des 20. Jahrhunderts) a náci párt egyik legolvasottabb könyve volt. Támadja a zsidóságot és a kereszténységet, mely helyébe egy faji vallást, egy úgynevezett „pozitív kereszténységet” állít.

Klemm Kálmán könyve 1937-ben készült, minden politikai szempont kizárásával, bár magától értetődik, hogy Rosenberg elveinek ismerete nyomán önként adódnak ily természetű következtetések is. Rosenberg vallási és világnézeti eszméinek megvoltak a belpolitikai vonatkozásai és egyházpolitikai következményei, melyek Németországban sem váltak javára a nemzeti egységnek, annál kevésbé voltak kívánatosak a magyarság számára. A tanulmány ebből a szempontból kijózanító figyelmeztetés minden keresztény magyar ember számára.

XI. Pius pápa is 1937 tavaszán a nemzetiszocializmus ellen enciklikát adott ki („Mit brennender Sorge”), melyet hitvalló bátorságú papok Virágvasárnapon minden német templomban fölolvastak. A Nagyhét gyászának komor hangulatában volt miről elmélkedniük a világegyház híveinek, akik az egyház fejével együtt gyászolták az egyházban továbbélő Krisztus szenvedését a német katolicizmus üldöztetése miatt. A pápa eloszlatott minden kételyt a nemzetiszocializmus vallási álláspontja felől. Az enciklika elítélő és tiltakozó szavakkal fordult szembe többek közt a félhivatalosan jóváhagyott konkordátumellenes „elméletekkel és mesterkedésekkel” és Rosenberg újpogányságával, melyet a jelenkor bizonyos hangadói a vér és faj úgynevezett mítoszaiként hirdetnek. A körlevél sorra veszi az ószövetség jelentőségét, a kinyilatkoztatás, a halhatatlanság, az eredeti bűn, a kegyelem stb. fogalmát, vagyis azokat a keresztény tanításokat, melyek ellen a XX. század mítoszának legdühödtebb támadásai irányulnak.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 247 | Méret: 19x13 cm | Kiadó: Stephaneum | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |