Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kiss Albin: Szent Ágoston De Civitate Dei művének méltatása

A könyv Szent Ágoston főművét, a De civitate Dei-t (Isten városát) elemzi. Szent Ágoston műve a 410-i gót betörés alkalmával halálos sebet kapott Rómának múltjába és jövőjébe hatalmas fénysugarakat lövell, éles bonckésével a vonagló Róma pontos diagnózisát adja, a korszakban működő lelki mozgató erőket gazdagon ismerteti. Kiss Albin műve bevezetőjében gazdag elemzését adja a hanyatló Rómának, mely kísértetiesen hasonlít a mai nyugati világ vergődéséhez. Kiss Albin (1874–1948) ciszterci történetíró, tanár, a Szent István Akadémia tagja Szent Ágoston halálának másfélezredes évfordulójára írta könyvét, és a következők szerint elemzi Szent Ágoston művét:


I. Bevezető rész;
II. A De civitate Dei gondolatvilága;
1. Az „Isten kegyelme által biztosított magaslat”;
2. Az erkölcsi élet racionalis és irracionalis tanújelei;
3. A csapások a pogányság s a kereszténység szemszögéböl tekintve;
4. Róma nagysága s a politheizmus;
5. Vélemény a sokistenű vallási rendszer szívós életének okairól;
6. A római nagyság mechanikus és ideológikus magyarázata;
7. A politheizmus „teológiája”;
8. A bölcselők „teológiája”;
9. Az Isten-fogalom;
10. Az emberi lét három nagy kategóriája;
11. A rossz problémája;
12. A két szeretet tana;
13. A két szeretet történelmi kristályalakjai;
14. Az Isten civitásának áldásai;
15. Eszkatológia;
III. A De civitate Dei diagnosztikája;
1. A két civitas fogalma;
2. Szent Ágoston s az államtan;
3. Szent Agoston s a pogány bölcselet;
4. Szent Ágoston s a történetbölcselet (A De civitate Dei kritikusai; Szent Ágoston történetbölcseleti gondolatainak genezise s méltatása).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 88. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k685.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1930 | Oldalszám: 186, [1] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |