Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból

Ez a könyv a lelki élet mesterei írásaiból ad szemelvényeket azok számára, akiknek nincs idejük és módjuk az eredeti művek olvasására. A különböző korból eredő, mozaikszerű gondolatszemek egységes képpé alakulva mutatják be a bensőséges keresztény vallásos élet lényegét.

A szemelvények három téma köré csoportosulnak:

  1. A lélek napja (Isten jelenléte; A gondviselő Isten; A Szentháromság; Az Ige egyesülése az emberi nemmel; Krisztus megváltó szenvedése és halála; Jézus Szíve; Krisztus feltámadása és megdicsőülése; Krisztus az Egyházban; Krisztus követése; Szűz Mária; Az isteni kegyelem; Az isteni kegyelem és az emberi akarat; A szentségek; A keresztség; A bérmálás; A szentmiseáldozat; A szentáldozás; Bűnbánat és bűnbocsánat; A betegek kenete; Az egyházirend; A házasság szentsége; A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei).

  2. A tökéletesség útja (A tökéletesség lényege; A lelki haladás fokai; Önismeret; Önmegtagadás; A kísértésekről; A lelki élet megpróbáltatásai; A lelki élet örömei; Az imáról; A jószándékról; A lélek csendje; A Szentírás; Az elmélkedés; A szemlélődés; Lelki egyesülés; A szemlélődő és a tevékeny élet egyesítése; A halál; Az örök élet).

  3. A lélek kibontakozása (Az erények; Alázatosság; Hit; Remény; Istenszeretet; Felebaráti szeretet; Okosság; Igazságszeretet; Igazságosság; Munkaszeretet; Erőslelkűség; Türelem; Mértékletesség; Tisztaság; Az anyagi javak használata; Az evangéliumi tanácsok).

A könyv megadja az idézett szerzőket és műveiket, melyekből az idézetek származnak.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1964 | Oldalszám: 303, [1] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |