Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kecskés Pál: A keresztény társadalomelmélet alapelvei

A klasszikus keresztény bölcselet, elsősorban Aquinói Szent Tamás elvei alapján rajzolja meg a könyv a társadalom képét, amint az a mélyebben fekvő okok, a lényeggel adott célok, az értékek megragadására törekvő tekintet előtt megjelenik. A könyv célja nem a múltban feledkező történeti emlékezés, hanem a múlt értékeinek a mai emberhez való eljuttatása. Az elvek, melyekre a rendszeres egységre törekvő áttekintést építi, a társadalmi kultúránkat megteremtő szellem maradandó értékű megállapításai, melyek szilárdságuk mellett hajlékonynak bizonyulnak a társadalmi fejlődés követelményeinek a kielégítésére is. A keresztény bölcselet nemcsak történeti jelentőségű, hanem élő rendszer, mely képes folyton új tudásanyagot befogadni, s az elvi igazolás kritikáján átszűrve értékesíteni.

Korunk súlyos társadalmi válságában, melynek mélyén a korlátlan érvényesülést követelő önérdek s az egyént megsemmisítéssel fenyegető tömeg-szellem ellentéte feszül, nem merülhet feledésbe az a társadalmi rendszer, mely a keresztény kultúrlélek önmagára eszméléséből született, s mely a közösségi tudat ébrentartása mellett a személyiség jogait is biztosítva, ma a jobb jövő, a kiengesztelődés és kibontakozás útját hivatott megjelölni. A problémák szinte átláthatatlan tömege mellett nem bocsátkozik a könyv a részletkérdések megvitatásába, fő törekvései arra irányulnak, hogy szilárd elvi alapvetést adjon, tudatában annak, hogy a gyakorlati szociális munkának is az elvi tisztánlátás nélkülözhetetlen előfeltétele.

A könyv tárgyalásának fejezetei:
1. Bevezetés (A keresztény társadalomelmélet jellege; A keresztény társadalomelmélet története; Szociológia és társadalomfilozófia).
2. A társadalom létösszetevői (Egyén és közösség; A társadalmi élet alapjai; A társadalmi közösség lényege; A társadalmi alakulatok alaptípusai; Érték és közösség; Társadalomelméletek).
3. A társadalom etikai alapjai (Erkölcs és társadalom; A természetjog; Az igazságosság; A szeretet).
4. A társadalom életfolyama (A társadalom alkotásai; A társadalom fejlődése; A társadalom eredete és célja; A társadalom fölépülése; A társadalom tagozódása és egysége; A család; A település; A népközösség; A népközösség tagozódása, osztályok és rendek; A népközösség mint gazdasági egység; A kapitalizmus; A szocializmus; A társadalomgazdaság keresztény reformja; Az állam; Korunk állameszméi; A népek közössége; Az Egyáz).


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 391 | Méret: 24x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 20 MB |