Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca a megélhetésért és a hatalomért

A kis népek, amilyenek mi is vagyunk, úgy néznek a hatalmas, nagy államok gazdasági harcára, mint a gyermekek a felnőttek küzdelmére. Lélegzetet visszafojtó feszültséggel figyeljük a nagyok harcát, melyről tudjuk, hogy végeredményben a mi sorsunkat is eldönti, beavatkozni azonban vajmi csekély az erőnk. Az egész emberiség sorsát, jólétét vagy nyomorát néhány nagyhatalom tartja kezében. A politikai küzdelmeket is nagyrészt ezek a gigantikus méretű gazdasági versengések irányítják, melyekről a népeknek sokszor sejtelmük sincs. Ezeket az egész emberiségre nézve sorsdöntő érdekkapcsolatokat és érdekellentéteket tárja elénk világos, plasztikus összefoglalásban Kalmár Gusztáv (1892–1949) bencés tanár könyve.

A föld nem mindenütt egyformán lakható és nem is mindenütt egyforma sűrűn lakott. Egyes helyek már túlnépesedettek, máshol viszont igen kevés az ember a még alig érintett természeti kincsek kihasználásához. E hiány és felesleg kiegyenlítésére irányuló törekvésből állandó geopolitikai mozgalmak következnek. Szinte hihetetlen az a sok intrika, nyílt és titkos sakkhúzás, mellyel a nagy kapitalista államok el akarják kaparintani egymás elől a fontosabb nyersanyagokat, amilyenek a kaucsuk, kőolaj, gyapot stb., valamint saját terményeik piacát.

A könyv az aktuális világproblémákat sok érdekes adattal világítja meg, valamint történeti kialakulásukat is vázolja. A könyv lebilincselően érdekes olvasmány és rendkívül értékes bevezető munka mindazok számára, kik a kor világmozgalmainak mélyebb, titkos rúgóit meg akarják ismerni. (Somogyi József)

A könyv fejezetei: A Föld lakott és lakatlan területei; Az emberiség száma és növekedése; Az emberiség eloszlása; Földünk gazdasági értékei (A nagy mezőgazdasági vidékek; A kaucsukviszály; Versengés a kőolajért; A gyarmatosítás; Az újkori gyarmatbirodalmak kialakulása); Európa fontosabb geopolitikai kérdései; A Balkán-félsziget népei és területi kérdései; Hatalmi ellentétek összeütközése a tengereken.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 127. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1936 | Oldalszám: 202, [1] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |