Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jelenits István: Betű és lélek

A kötet alkalmi írások, hosszabb-rövidebb szentírásmagyarázó jegyzetek gyűjteménye. Ezek összetartozását az biztosítja, hogy mind az Újszövetség egy-egy szakaszához kapcsolódnak. Bizonyára értéke volna a könyvnek, ha a részletek összességéből valamiféle teljesség kibontakoznék, például egy teljes Jézus-portré vagy valami hasonló. Erre azonban nem törekedett a szerző. Az itt összegyűjtött írások nem tudományos igénnyel s nem szakemberek számára készültek, tehát minden előképzettség nélkül el lehet igazodni bennük. De fölhasználják a szentírás-tudomány eredményeit, mert szerzőjüknek az a meggyőződése, hogy ezek nemcsak hogy nem terelik el a figyelmet attól az életet gyarapító modanivalótól, amely a Bibliában meghúzódik, hanem épp ellenkezőleg, annak teljesebb föltárásához segítenek. Ez a könyv nem utolsó sorban épp ennek bizonyítására törekszik. A magyar olvasóközönség nem tudta lépésről lépésre követni a szentírástudomány gyors előrehaladását, némelykor arra is oka lehetett, hogy megriadjon attól, amit a biblikum újabb eredményeiről mégis megtudott. Itt az ideje, hogy elméleti, általános ismertetések – vagy határkérdéseknek elszigetelt s talán épp ezért riadalmat keltő fejtegetése – után tényleges szentírási szövegeknek nem polemikus, hanem lelki hasznot kereső magyarázata mutassa be, hol is tartunk hát Isten üzenetének fejtegetésében.

Ez a könyv nem egyszerű olvasmány, hanem valójában munkaeszköz. Az olvasótól (munkatárstól) – némi előlegezett bizalmon kívül – azt is várja, hogy a Biblia elemzett szakaszait ne csak emlékezetében elevenítse föl, hanem valóban keresse is meg, olvassa is el, s hasonlítgassa őket össze egymással. Ha ezt megteszi, akkor nemcsak az itt elemzett szövegek megértéséhez kerül majd közelebb, hanem tudva-tudatlan egy módszert is elsajátít, amelynek birtokában más, itt nem elemzett szövegrészeket is jobban megért majd. Munka közben megismerkedik néhány – ma általánosan elfogadott –fogalommal, biblikus elmélettel is, s ezek ismeretében könnyebben eligazodik szentírástudományi cikkekben, fejtegetésekben. De a könyvben a tanító (vagy épp a tudóskodó) igyekezet sosem vált uralkodóvá. Ezek a rövid, egymástól függetlenül is olvasható jegyzetek elsőrendűen azokhoz szólnak, akik a Betű mögött a Lelket keresik.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k175.htm

A könyv meta információi
| ISBN: 963 360 090 1 | Megjelenés éve: 1978 | Oldalszám: 316 | Méret: 18x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |