Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jánosi József: Az erkölcs metafizikai gyökerei. Az önkifejtődés és a cél-érték problémája

A mű kísérlet arra, hogy az erkölcsi jelenséget két alapvető léti kategória oldaláról közelítse meg. Az első kategória: az önmegvalósulás az önkifejtődés által; a második: a cél, érték, illetve annak eszmeszerűsége. Ennek megfelelően a tárgyalás két fő része 1. Az önmegvalósulás az önkifejtődés által (Az önmegvalósulás a biológiai létfokon – biológiai kategóriák; Az önmegvalósulás a szellemi létfokon – szellemi kategóriák) és 2. A cél és az érték léti alapja (A cél problémája a biológiai létfokon; A cél problémája a szellemi létfokon).

Ez a célkitűzés első tekintetre igen elvontnak és főként távolról kerülőnek tetszhetik; főként mert az erkölcsi életnek konkrét lüktetése, bősége, változatossága és színessége jóformán felszínre sem kerül az egész vizsgálat folyamán. De a filozófiában járatosak bizonyára teljes mértékben igazolják ezt az absztrakt célkitűzést. A filozófiának éppen abban van a nagysága és az értéke, hogy a jelenség világát a lét és a valóság legvégső alapfundamentumaira vezeti vissza, és ezzel a visszavezetéssel a jelenségvilágnak legmélyebb magyarázatát nyújtja.

Hogy az önmegvalósulás és a cél kategóriája az erkölcsi jelenség két legalapvetőbb léti gyökere, alig lehet kétséges az erkölcsbölcselet problémáinak ismerői számára. De e problematika ismerői azt is tudják, hogy e két kategória filozófiai megragadása és szabatos kifejtése nagy nehézségekbe ütközik; a filozófia régi és új története, főként az utóbbi bőségesen tanúskodik erről.

A szerző módszere a felvetendő problémák ismeretelméleti és megismeréspszichológiai vonatkozásait különös figyelemre méltatja, a jelen filozófiai periódúsban a kérdéseket ebből a nézőpontból is megvilágítja. Az igazi „metafizika feltámadásának” (Peter Wust) elengedhetetlen előfeltétele ugyanis, hogy a legszigorúbb ismeretelméleti ellenőrzés alatt álljon. Ennek az ellenőrzésnek a szükségessége a metafizikai elmélyítéssel egyenes arányban növekszik.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 338 | Méret: 20x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |