Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Huszár Elemér: A katholikus házasságjog rendszere az új Egyházi Törvénykönyv szerint

Mondá az Úr Isten: nem jó az embernek egyedül lennie, teremtsünk neki hozzá hasonló segítőt. Bocsáta azért az Úr Isten mély álmot Ádámra és mikor elaludt vala, vőn egyet az ő oldalcsontaiból és húst tőn helyébe. És az Úr Isten az oldalcsontot, melyet Ádámtól vett vala, asszonnyá alkotá, és vivé őt Ádámhoz, és mondá Ádám: ez mostan csont az én csontaimból és hús az én húsomból, ez férfiúinak hivatik, mert férfiúból vétetett, annak okáért elhagyja az ember atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik és lesznek ketten egy testben.

Mózes első könyvének erre a versére támaszkodva tanítja az Egyház, hogy a férfi és nő összeköttetését, életközösségét, a házasságot maga Isten rendelte. Ez a teljes életközösséget megállapító összeköttetés, a házasság nem jöhet létre másképp, mint a felek kölcsönös akaratkijelentése, szerződése által. Ezt a házassági szerződést Krisztus malaszteszközzé, szentséggé tette, úgyhogy a keresztény házasságban szentség és szerződés elválaszthatatlan, maga a felek házasságkötő akaratkijelentése, a házassági szerződés a házasság szentsége. Ezt az Egyházi Törvénykönyv kifejezetten kimondja: „Krisztus Urunk a keresztények közötti házassági szerződést szentségi méltóságra emelte, miért is keresztények közt érvényes házassági szerződés nem állhat fenn anélkül, hogy egyúttal szentség ne volna.”

Huszár Elemér (1872–1960) könyve a katolikus házasságjogot a következők szerint elemzi: 1. A házasságkötés előzményei; 2. A házassági akadályok; 3. A tiltó akadályok; 4. A bontó akadályok; 5. A házassági beleegyezés; 6. A házasságkötés formája; 7. A lelkiismereti házasság; 8. A házasságkötés ideje és helye; 9. A házasság jogkövetkezményei; 10. A házasság felbontása; 11. A házasság törvényesítése; 12. A második házasság; 13. A házassági per.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 62. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1928 | Oldalszám: 107 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |