Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

A XIII. századot méltán nevezték a keresztény reneszánsz korszakának. Benne játszódott le ugyanis a klasszikus pogánykor és a kereszténység gondolatvilágának oly összeegyeztetése, amely sem az egyik, sem a másik romlását, hanem mindkettőnek megtermékenyülését és újjászületését vonta maga után. Három ilyirányú kísérletet ismer a történelem. Az első az újplatonizmusé volt, amely a haldokló pogányságot akarta a keresztény igazságok által föléleszteni. A másodikat reneszánsz néven emlegeti a történelem, s irányzatában és eszközeiben éppoly hibás volt, mint az első. Mindkét irány hibáját a szinkretizmusban kell keresnünk, amely az összeegyeztethetlen elemek erőszakos egybeforrasztására törekszik. Ezzel szemben a harmadik kísérlet a szintézis útján járt, amennyiben felkutatta mindkét gondolatvilág örök értékeit, megtisztította azokat a kortörténeti vagy az ismeretet egyébként elhomályosító elemektől, s egy az egész lehető emberi ismeretet felölelő, ellenmondás nélküli összegezésben állította a szemlélő értelem elé. Ez a XIII. század reneszánsza, amely a keresztény tudományosságnak új és azóta el nem hagyott, sőt többé el nem hagyható irányt szabott. Ennek a mozgalomnak legserényebb és legtermékenyebb munkása Aquinói Szent Tamás, akinek a világnézete e könyv témája.

A szerző Horváth Sándor (1884–1956) domonkos szerzetes, tartományfőnök, a Szent István Akadémia tagja, az Aquinói Szent Tamás Társulat elnöke, a neotomizmus kiváló képviselője. Könyve tárgyalása két fő részre oszlik: 1. Ismeret, tudomány, világnézet; 2. Hit, teológia, misztika.

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 21. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1924 | Oldalszám: 232 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |