Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Horváth Jenő: Magyar diplomácia, magyar diplomaták. A magyar külpolitika századai

A diplomáciai történelem az államok és nemzetek kapcsolatainak, egymáshoz való politikai viszonyának története. A diplomáciai történelem nem idegen hatások, még kevésbé idegen befolyások története, tehát azt a történelmet, amely egy nemzeté, nem forgatja ki és nem alakítja át idegen hatások, vagy éppen befolyások történetévé. A nemzet történelme akkor is a nemzeté marad, ha diplomáciai összeköttetéseinek és vonatkozásainak tükrében adjuk; inkább azokat a képességeit emeli ki, amelyekkel a nemzetek társaságában politikailag érvényesült.

A magyar diplomáciai történelem nem a magyar nemzet belső életének, fejlődésének vagy állapotának alakulását adja elő, hanem annak a külvilággal való összeköttetéseit, kapcsolatait és érintkezését, a magyar nemzetnek az európai politikában való érvényesülését.

A magyar nemzet külügyi érzéke Mohács óta elsorvadt és nem történt kellő gondoskodás arról, hogy a magyar értelmiség a külső világot megismerje. A magyar értelmiség a külvilágtól elzárta magát és olyan belterjes életet élt, amely szellemi vezetőit megtévesztette. Jogi oktatásunkban ugyanez a hiány észlelhető, mert az államtudomány néven megjelölt ismeretek a jogtudománnyal szemben háttérbe szorultak, és az államok rendjével foglalkozó nemzetközi jog tanítása elsorvadt. A diplomáciai történelem és a nemzetközi jog ismeretanyaga alapja a politikai nevelésnek és oktatásnak.

A könyv ismerteti az évszázadok teljesítményeit az Árpádoktól kezdve egészen a könyv megírásáig, 1941-ig, amelyek az európai nemzetek társaságában a magyar nemzet nevéhez fűződik. Azok birtokában látjuk, hogy milyen nagy volt az a szerep, melyet a magyarság azoknak társaságában betöltött, és milyen előkelő volt az a hely, amelyet Európa történetében elfoglalt.

A könyv a következő hat időszakra osztja fel a magyar diplomácia történetét: 1. Az Árpádok diplomáciája, 895–1250; 2. Az Anjouk és örököseik, 1250–1526; 3. A megosztott és helyreállított Magyarország, 1526–1715; 4. Magyarország a Habsburg Birodalomban, 1715–1866; 5. Magyarország a Kettős Monarchiában, 1867–1918; 6. Magyarország felosztása és helyreállítása, 1916–1941.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 445 | Méret: 20x11 cm | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |