Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Horváth Jenő: A modern Amerika története – 1492–1920

Horváth Jenő (1881–1950) történetíró, jogakadémiai tanár, a Szent István Akadémia tagja. Amerika történetének tárgyalása a következő témakörökre oszlik:
I. Amerika felfedezése és meghódítása. 1492–1660 (Amerika felfedezése; A spanyol-portugál hódítások; A francia hódítások; A holland gyarmatosítás; A svéd gyarmatosítás; Az angol gyarmatosítás; Az amerikai gyarmatok 1660-ban).
II. Küzdelem Amerika birtokáért. 1660–1815 (Az első gyarmatháborúk; Új északamerikai gyarmatok; Az angol-francia gyarmatháborúk; Az északamerikai függetlenségi mozgalom. 1763–1783; Az Egyesült-Államok. 1783–1815; Kanada; Latin Amerika).
III. Amerika függetlenítése. 1815–1871 (A kanadai dominium megalakulása; Az Egyesült-Államok; Latin Amerika; [A braziliai kérdés; A mexikói kérdés; A középamerikai kérdés; Dél-Amerika]; Az amerikai politika kérdései (A Monroe doktrina kezdetei; A pánamerikanizmus kezdete).
IV. A modern Amerika. 1871–1920 (Kanada; Az Egyesült-Államok; Mexikó és Közép-Amerika; Dél-Amerika államai; A pánamerikai mozgalom; Az ibero-amerikai mozgalom).

Ez a mű a Szent István Könyvek sorozatának 56. kötete. Az 1923 és 1936 között megjelentetett Szent István Könyvek célja a katolikus kultúra fejlesztése, a katolikus tudomány terjesztése és népszerűsítése. A sorozat az emberi tudás minden ágát felkarolja, és a publikálás idejének tudományának színvonalán mozog. Megmutatja, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz, és a maga teljességében tanít a katolikus egyház. Meggyőzi a világot arról, hogy a tudós is, az irodalmár is lehet igaz katolikus, és ugyanúgy, a tudomány művelésében a katolikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. A kötetek oly stílusban jelentek meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. A sorozat mindegyik tagja a katolikus világnézetnek beszédes hirdetője. Az olvasni vágyó katolikus közönségnek oly műveket nyújt, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1928 | Oldalszám: 122 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Sorozat: Szent István könyvek | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |