Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hamvas Endre: Alapvető hittan a gimnáziumok katolikus tanulói számára. 1966

A Szent István Társulat legfőbb teendője az 1948 utáni évtizedekben a hittankönyvek gondozása volt. Az egyházi iskolák államosítása utáni első – 1948/49. – tanév után 1949 szeptemberétől fakultatív lett hazánkban a hitoktatás. Az erre jelentkezett tanulók vettek részt benne, ezeket a hittanórákat csakis az iskolában lehetett tartani, másutt nem. De a fakultatív hitoktatás joga és lehetősége csupán az általános iskolára és a gimnáziumra terjedt ki, a többi iskolatípusra, oktatási-nevelési intézményre nem. Az ezután következető években, évtizedekben a hitoktatásra járó tanulók száma jelentősen csökkent, különösen a gimnáziumokban: erőteljesen és „eredményesen” működtek a hitoktatás ellenzői, az ateista-materialista tanügyi és pártpropagandisták.

A kommunista diktatúra nem akarta magára vállalni a hittankönyvek készítését, ez is egyik oka volt annak, hogy nem oszlatta fel a Szent István Társulatot. A Társulat fő feladata ebben az időben a hittankönyvek nyomtatása volt, azonban nem kapta meg a szükséges nyomdai támogatást a megfelelő minőségű hittankönyvek előállításához.

Ez a hittankönyv a gimnáziumok katolikus tanulói számára készült, és a katolikus alapigazságok kifejtését és bizonyítását nyújtja. Az alapvető hittan az a tudomány, amely katolikus vallásunk alapigazságait rendszeresen tárgyalja és észokokkal bizonyítja. Vallásunk alapigazságai a következők: 1. Van Isten és van halhatatlan lélek. 2. Isten szólott az emberekhez, azaz kinyilatkoztatást adott nekik. A kinyilatkoztatás teljessége Jézus Krisztustól való, ő az Isten Fia. 3. Jézus Krisztus egyházat alapított és arra bízta a kinyilatkoztatott igazságok őrzését és hirdetését. Az alapvető hittannak nem célja hitet adni, hanem a hitet a lélekben előkészíteni, illetőleg megerősíteni. Három tényező szükséges a hit létrejöttéhez: az ész, az akarat és az Isten kegyelme.

Az alapvető hittant a könyv három részre osztja:

I. Isten és ember. A vallás. (Pars religiosa) Ezt a részt a zsidók és mohamedánok is elfogadják.

II. Isten szólott az emberekhez. Jézus Krisztus. (Pars christiana) Ezt a részt a hívő protestánsok is vallják.

III. A katolikus Egyház. (Pars catholica)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1966 | Oldalszám: 140 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |