Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Halász Pál: Krisztus országáért. Lelkigyakorlat-tervezet egyházközségi és katolikus egyesületi vezetők számára

Alapozás nélkül nincsen épület. Lelkileg megalapozott munkatársak nélkül nincs igazi mély katolikus akció, nincs eredményes apostoloskodás. De ez az alapozás csak a lelkigyakorlatok keretében történhetik meg. Ezért adja az Actio Catholica országos központja a lelkipásztorok kezébe ezt a lelkigyakorlatos könyvet, hogy megkönyítse mind a lelkipásztorok munkáját, mind a világi munkatársak felkészítését.

A lelki-gyakorlatozásnak sok nehézsége van. Kevés a lelkigyakorlatos házunk. Hogy nagyobb tömegek, az apostoli munkára mind nagyobb számmal sorakozó világi munkatárs mindegyike részesülhessen ebben a nélkülözhetetlen alapozó lelki munkában, ezt csak úgy lehet elérni, ha legalább odahaza is félig zárt lelkigyakorlatokban részesülnek. Ennek is megvannak a nehézségei. Annyi lelkigyakorlatozó atya nincsen, hogy eleget tehessen a kívánságoknak. Hátramarad tehát, hogy maga a lelkipásztor, vagy még eredményesebb volna, ha valamelyik szomszédos paptárs, az esperesi kerület valamelyik áldozatkész paptestvére végzi ezt a háromnapos lelkigyakorlatot a kölcsönösség elve alapján.

Ennek a könyvnek az alapján a legnagyobb könnyedséggel tudja ezt elvégezni még olyan lelkipásztor is, aki eddig nem adott lelkigyakorlatokat. A régi alapokon, az örök igazságok rendszerén épült fel ez a lelkigyakorlat, de mindjárt első szavaival az ő legközelebbi célját követi: az egyházközség vezető embereit, az egyesületi vezetőket, a világi munkatársakat tartja szem előtt. Hozzájuk beszél közvetlenül, gyakorlatiasan. Minden egyes igazság rögtön élő valósággá, praktikummá oldódik ennek a lelkigyakorlatnak a melegében. Vonásról-vonásra mutatja bent az egyházközségben az apostoli munka legkisebb részleteit, hogy felpezsdítse az egyházközség vérkeringését. Ahol ezek a lelkigyakorlatok a munkaév folyamán meg lesznek tartva, ott biztos irányvonalban, fokozott munkakedvvel és valóban kegyelmi bőséggel fog folytatódni a munka, ami után már a világiak tízezrei vágyakoznak.

A tervezet háromnapos lelkigyakorlatra szól, naponkint 3–3 elmélkedéssel. A bevezetés a kezdőnap előtti estére, a befejezés pedig az utolsó reggelre való.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 124 [1] | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Actio Catholica | Sorozat: Actio Catholica | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |