Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gyenis András: A hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete 1542–1621

Mikor a fiatal Bellarmino csak némi késedelemmel kezdhette bölcseleti tanulmányait, mint egy lelke megnyugtatására és jövő programképpen mondotta: Nem azért léptem a rendbe, hogy tudós, hanem csakis azért, hogy szent legyek! S valóban, ma mint a tudás és életszentség csodálatos összhangjának követhető mintaképe ragyog a lelkiség egén. Életében nem fordulnak elő olyan feltűnő hősi tettek, mondjuk, bravúros külső teljesítmények, melyek bámulatba ejthették kortársait, szellemi nagysága mégis lenyűgöz. Élete és személyisége hirdeti a hit és a tudás egymással nem ellenkező összhangját, mert e kettő nagyszerűen egybeillik, egyik a másikból tartalmat és ihletet meríthet. VIII. Kelemen pápa azért vette őt fel a bíborosok testületébe, mert abban a korban – a pápa szavai szerint – nem volt hozzá hasonlítható tudású férfi Isten Egyházában. Bellarmino volt az első, aki áttekinthető rendszerbe szedte a bírálgató tévedéseket, melyek az Egyházat és tanítását támadták és korszaknyitó irodalmi munkásságával megcáfolta és visszavetette a támadásokat. Ezért nevezte őt XV. Benedek pápa később joggal a hitvédők fejedelmének. A hitvédelem mellett más tudományágakat is művelt. Gazdagította a liturgiai irodalmat, egyháztörténelmet, egyházjogot, lelkipásztorkodás-tant, szónoklattant és a lelkiélet ápolására is hatékony és jelentős műveket tett közzé. Egyházpolitikai irataiban szembeszállt az Egyház jogait tipró Angliával, Franciaországgal és Velencével. Több mint 60 nyelvre lefordított és megszámlálhatatlan kiadásban újranyomott katekizmusa évszázadokon át alakította a katolikus ifjúság lelkét és hitéletét.

Bellarmino Szent Róbert életében nincs semmi rendkívüli. De ott van minden tettén a lélek és összes képességeinek tökéletesen egyező összhangja és nagysága. Nem kereste a feltűnést, hanem ellenkezőleg, minél inkább emelkedett méltóságban és tekintélyben, annál szerényebb és alázatosabb maradt. Az örök igazságok szilárd alapjára épült Isten-szolgálata, és minden tettében megnyilatkozó gazdag és sokoldalú emberszeretete szent egyéniségének és milliók lelkét alakító személyiségének megkapó színképét tárják elénk. Páratlan léleknemesítő művészete és a kötelességteljesítésben megnyilatkozó önfeláldozó hősiessége kivívta kortársai csodálatát és az utókor elismerését. Századokra szóló irodalmi alkotásai tartalmi és alaki szempontból egyaránt időállók. Maradó értéket jelző irodalmi művei a hit és tudás bátor harcosai biztos védelmének és hatásos fegyverzetének bizonyulnak a jövőben is. S mégis hírét-nevét nem az új ösvényjárás merészsége, sem újszerű eszmék felvetése, de nem is az időálló törekvések és kezdeményezések elindítása tartotta fenn, hanem életszentsége. Ezért lehet ő példaképe korunk minden katolikusának, de különösen annak, aki lángoló lélekkel szereti hitét, s másokat is meg akar tartani e boldogító kincs birtokában.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k1061.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 307 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: SZIT | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |